Vlnr: Danny Sutterland (mboRijnland), Gertru Diender (gemeente Leiden), Thijs Hemmes (VNO-NCW), Henrike Karreman (ministerie OCW), Marjolein Brasser (SBB) en Sander van Ipenburg (initiatiefnemer LLokaal). (Foto: PR).

Leven Lang Ontwikkelen loket bij mboRijnland

Het mboRijnland heeft LLokaal geopend, een plek voor iedereen die zich wil blijven ontwikkelen. LLokaal is een regionaal knooppunt waar het (beroeps)onderwijs, arbeidsmarkt en regionale overheden op één plek samenwerken. Iedereen kan hier terecht voor loopbaanoriëntatie, scholing en voorlichting en advies over kansrijke beroepen op de arbeidsmarkt.

“Wij constateren dat er meer behoefte is aan een fysiek knooppunt waar leven lang ontwikkelen centraal staat”, vertelt Sander van Ipenburg, directeur Leven Lang Ontwikkelen bij mboRijnland. “Werkgevers en werknemers kunnen hier terecht voor advies, voorlichting en begeleiding in loopbaanontwikkeling en scholing naar kansrijke beroepen”. LLokaal is zo’n plek dat zowel toegankelijk en op maat is.

Veranderende arbeidsmarkt
Het initiatief van mboRijnland komt niet uit de lucht vallen. Meebewegen met de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt vraagt niet alleen een proactieve houding van werkgevers, schoolverlaters en werknemers, maar ook van het onderwijs. Het is belangrijk dat het onderwijsaanbod aansluit op recente ontwikkelingen in de beroepspraktijk en op de arbeidsmarkt. Dat is een voorwaarde voor een leven lang ontwikkelen.

Samenwerking 
LLokaal richt zich op beroepen in kansrijke sectoren als de overheidssector, de zorg, techniek en het onderwijs. Partners zijn het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, arbeidsmarktregio’s, gemeenten, WSP, UWV, SBB, Leerwerkloket, brancheorganisaties en lokale ondernemers. Met deze partijen wordt actief samengewerkt om mensen aan het werk te houden. Ook worden mensen geholpen met afstand tot de arbeidsmarkt en die zich oriënteren op passende scholing en werk.

LLokaal is gevestigd op de begane grond in het pand van mboRijnland op hoek Lammenschans en Bètaplein in Leiden.

Leiden Maatschappij Onderwijs


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×