(Foto: Chris de Waard).

Leiden leent 13,6 miljoen euro aan Alliander

De gemeente Leiden gaat voor een periode van zestig jaar een dikke 13,6 miljoen euro uitlenen aan energiedistributeur Alliander. Het nutsbedrijf moet het komende decennium meer dan een miljard per jaar investeren om het elektriciteitsnetwerk uit te breiden. Alleen dan kan het overheidsbedrijf de transitie van gas naar elektra aan. De Leidse raad staat achter de doelstelling, maar verschillende partijen hebben grote moeite met de hoogte van het bedrag en en lange loopduur.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Paul Dirkse van financiën over de Leidse mega-lening aan Alliander.

VVD-fractievoorzitter Dorien Verbree wil vooral extra zekerheden dat het geld ook op langere termijn alleen wordt gebruikt voor het doel waarvoor Leiden het nu beschikbaar stelt. “Over zestig jaar zijn we allemaal al dood en begraven”, aldus Verbree. Ook het CDA vindt het ingewikkeld om zoveel geld uit te lenen in een tijd waarin de Leidse schulden al hoger zijn opgelopen dan ooit tevoren. “Maar het is een collegebevoegdheid, dus we kunnen het niet tegenhouden”, zo constateert CDA-voorman Joost Bleijie die wel graag wil dat wordt vastgelegd dat zijn fractie serieuze bedenkingen heeft bij het verstrekken van de lening.

Volgens Dirkse is het uitlenen van het geld juist verstandig financieel beleid. “We zijn als Leiden voor ruim 2,2 procent aandeelhouder van Alliander. Met deze bijstorting versterken we onze positie als aandeelhouder. Het is ook een veilige lening, want het gaat hier om een overheidsbedrijf. De andere aandeelhouders zijn gemeenten en provincies. Er zullen nooit commerciële partijen toetreden.” De gemeente gaat volgens Dirkse bovendien ook nog eens verdienen aan de lening. “Alliander betaalt twee procent rente, terwijl we als gemeente momenteel tegen een negatieve rente kunnen lenen.” Als voorbeeld geeft Dirkse een onlangs afgesloten afgesloten lening van tientallen miljoenen waarbij het rentepercentage – 0,2 procent bedraagt. “Daar krijgen we dus elk jaar een paar ton bovenop.”

Winstuitkering
Een derde reden om de lening te verstrekken, naast het vergroenen van het stroomnet en de rente-opbrengsten, is het veiligstellen van de jaarlijkse winstuitkering. Dat dividend bedraagt voor de gemeente Leiden doorgaans ruim twee miljoen per jaar en dat bedrag maakt deel uit van de begroting. Zonder de lening wil Alliander de dividenduitkering afbouwen omdat het bedrijf dat geld dan nodig heeft voor de aanpassingen aan het netwerk.

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×