(Foto: Robbert Beurse).

Zoeterwoudse gemeenteraad stelt begroting 2022-2025 vast

Met elf stemmen voor en twee stemmen tegen heeft Zoeterwoudse gemeenteraad donderdagavond de begroting voor de periode 2022 tot en met 2025 vastgesteld. De meerderheid kan zich dus vinden in de financiële plannen die wethouder Ton de Gans namens het college bekend maakte.

Alleen de twee fractieleden van de VVD stemden tegen de begroting. De partij is het niet eens met de verhoging van de OZB na afschaffing van de precarioheffing. “De belasting op ondergrondse kabels en leidingen die de gemeente vanaf 2023 niet meer aan de nutsbedrijven in rekening mag brengen, precario dus, moet volgens de VVD leiden tot lastenverlichting voor de inwoners van Zoeterwoude. Nu wordt het geld via een hogere OZB alsnog binnengehaald door de gemeente en merken de burgers er niks van”, vindt VVD-fractievoorzitter Mathieu Paardekooper.

Miljoen euro
Ondanks de overwegend positieve woorden die werden uitgesproken tijdens de bespreking van de begroting, maakt de raad zich wel zorgen over het aantal en type woningen dat er in de komende jaren gebouwd gaat worden. “In de wijk Verde Vista komt weliswaar nog een flink aantal sociale huur- en koopwoningen, maar verderop in het dorp wordt vooral gebouwd aan grote vrijstaande villa’s. Denk bijvoorbeeld aan de Zwethof waar huizen gemiddeld een miljoen euro gaan kosten. Dit helpt niet om het gebrek aan senioren- en starterswoningen in onze gemeente op te lossen”, vertelde de duo-fractievoorzitter van Progressief Zoeterwoude Myrna van der Poel.

Bewoningsplicht
De partij van Van der Poel diende later in de vergadering een motie in waarmee ze het college vraagt om een bewoningsplicht voor huizenkopers. “Door kopers, waar mogelijk, te dwingen om zelf in hun huis te gaan wonen, willen we voorkomen dat woningen beleggingsobjecten worden. Investeerders betalen namelijk probleemloos de hoofdprijs en gaan het pand daarna verhuren. Dit zorgt voor prijzen die voor starters veel te hoog zijn waardoor zij nog minder kans maken om een betaalbaar huis te vinden”, legt ze uit.

De motie vond steun bij de andere partijen en werd dan ook unaniem aangenomen.

Politiek Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×