Wethouder Ashley North probeert de omwonenden van de Bult gerust te stellen. (Foto: Mandana Sotodeh).

Buurt blijft bang voor De Bult: nieuw onderzoek neemt angst voor gif niet weg

Bewoners van de Leidse wijk Roomburg blijven zorgen houden over het lekken van gif uit de voormalige vuilstort de Bult. Dat bleek tijdens een druk bezochte informatiebijeenkomst dinsdagavond in de wijk. Daar werden omwonenden bijgepraat over de plannen van de gemeente om het beheer van het grondwater te stoppen. Dat zou kunnen omdat onderzoek zou laten zien dat het veilig is. Het plan scheelt de gemeente Leiden jaarlijks zo’n 80.000 euro.

De Bult is nu een park dat naast de wijk Roomburg ligt. Het grondwater wordt vanwege het gif in de grond al sinds 2003 beheerd en gemonitord door de gemeente Leiden. Zo wordt het grondwaterpeil met pompen verlaagd zodat er geen grondwater uit de Bult naar de omgeving kan stromen. Het opgepompte water wordt geloosd op het riool. Laboratoriummetingen hebben de afgelopen jaren laten zien dat er geen grote hoeveelheden schadelijke stoffen uit de Bult lekken. Daarom vindt de gemeente dat de beheersmaatregelen voorzichtig kunnen worden losgelaten.

Ook uit een ‘second opinion’ die door de bewoners zelf werd aangevraagd, blijkt dat de risico’s op het lekken van gif klein zijn. Kennisinstituut Deltares concludeert in een onderzoek dat ‘afbouw van die hydrologische beheersmaatregelen niet leidt tot risico’s buiten het stortlichaam’. De onderzoekers adviseren dat afbouwen wel gefaseerd moeten worden uitgevoerd en ook dat er veiligheden worden ingebouwd. Daarmee moet worden voorkomen dat zich ongewenste of onomkeerbare effecten voordoen. Vincent Breij van de Stichting Bodembeheer Nederland merkt wel op dat er geen garanties zijn. “Het is een illusie om te denken dat je honderd procent zeker weet hoe zo’n stortplaats in elkaar zit.”

Veel bewoners willen die zekerheid wel. “We willen zeker weten dat er na het stopzetten van de beheersmaatregelen geen onverwachte dingen gebeuren en dat de gemeente verantwoordelijk blijft,” zei een van de bewoners die naar de informatiebijeenkomst was gekomen.

Terugvalplan
Wethouder Ashley North (GroenLinks) garandeert de bewoners dat de gemeente verantwoordelijk blijft voor de Bult. “Als er schade is dan is de gemeente daar verantwoordelijk voor,” aldus North.

Ook belooft de gemeente dat er een terugvalplan komt en dat de pompen die nu worden gebruikt, zullen blijven staan. Toch hebben de buurtbewoners niet meteen alle vertrouwen in de toezeggingen van de wethouder. “Want de gemeente had in 2003 toch ook toegezegd dat de beheersmaatregelen ‘voor altijd’ zouden zijn?”

Hoewel alle seinen dus op groen staan voor het veilig opheffen van de beheersmaatregelen blijft er wel een breed gedragen gevoel van twijfel bij de buurt. Een bewoner zegt het zo: “Als er in de deklaag van de Bult alleen regenwater zit, waarom wordt het dan afgeraden om bramen te eten van de struiken die op de Bult groeien?”

In een eerdere versie van dit artikel schreven wij de quote van Vincent Breij van Stichting Bodembeheer Nederland abusievelijk toe aan Deltares. 

 

Leiden Maatschappij Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×