Op de 'artist impressions' is te zien hoe het entreegebied eruit gaat zien.

Plannen voor ruim tweeduizend woningen in Bio Science Park krijgen steeds meer vorm

In het entreegebied van het Leiden Bio Science Park komen naast de 1.200 woningen waartoe al eerder besloten was, ook nog eens 703 studentenwoningen. Het consortium team MORE bouwt daarmee 103 meer woningen dan eerder was voorzien. Dat kan door gebruik te maken van de mogelijkheid die het bestemmingsplan biedt om tien procent meer te bouwen.

Ook is nu afgesproken om twee kavels in het gebied in nauwe samenhang te ontwikkelen. Met deze optimalisatie van de plannen kan beter worden ingespeeld op de wens van zowel de gemeente als de universiteit om te zorgen voor meer levendigheid in het gebied. “Van bedrijventerrein naar innovatiedistrict”, noemt wethouder Paul Dirkse dat.

Het roodgekleurde entreegebied wordt getransformeerd tot een gemengd gebied waar ook volop gewoond gaat worden.

Voor het geoptimaliseerde plan moet wel het bestemmingsplan worden aangepast omdat het hoger wordt dan de momenteel maximaal toegestane bouwhoogte van veertig meter. Dat past volgens de gemeente weliswaar niet in het bestemmingsplan, maar wel in de omgeving.

Naast woningen komen er ook een parkeergarage en voorzieningen. In juli dit jaar is de bouw van de twee gebouwen met in totaal 703 zelfstandige studentenwoningen gestart. Ook wordt op dit moment de mogelijkheid onderzocht om sociale huurwoningen aan het entreegebied toe te voegen.

In verband met de coronapandemie is ontwikkelaar Yisheng uit het project gestapt. Het bedrijf heeft door de crisis onvoldoende financiën voor de uitvoering van de plannen. Dat heeft geen invloed op de plannen, omdat mede-ontwikkelaar Lingotto de grondpositie in het gebied van Yisheng overneemt.

Nieuw sportcentrum
Aan de rand van het entreegebied gaat de universiteit Leiden ook een nieuw sportcentrum bouwen. Als dat klaar is wordt het bestaande USC afgebroken.

 

Leiden Maatschappij Science Entreegebied Leiden Bio Science Park


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×