Gemeenteraad Leiderdorp unaniem akkoord met aanpassing Oude Spoorbaan

Alle fracties in de Leiderdorpse gemeenteraad steunen het raadsvoorstel voor het aanleggen van het tracédeel Oude Spoorbaan van de Leidse Ring Noord (LRN). Wel heeft de raad een extra voorwaarde aan die instemming verbonden. De snelheid op de weg moet niet alleen wordt gemaximeerd op 70 kilometer per uur, maar dat moet ook worden gehandhaafd. Als na evaluatie wordt geconstateerd dat die snelheid massaal wordt overschreden, wil de raad maatregelen in de vorm van trajectcontrole of flitspalen.

Het leek nog even spannend of de raad het voorstel unaniem zou omarmen. Andere partijen dachten dat het CDA zou tegenstemmen, maar dat gebeurde niet. Woordvoerder Huibrecht Bos van die partij bleek blij met het besluit dat wethouder Willem Joosten de raad had voorgelegd. “Voor ons was het heel belangrijk dat er 70 gereden zou gaan worden. Alleen dan heb je een serieus alternatief waarbij automobilisten de route om het dorp heen kiezen. En dat de weg zo mooi in te passen zou zijn, hadden we eerder dan ook niet voorzien.”

Dat ook voor de tegenstanders aan de meeste bezwaren tegemoet wordt gekomen noemt het CDA pure winst. “Dit is een en-en-en-situatie. We hoeven niet te kiezen tussen voor- en tegenstanders. We stappen over onze twijfels heen en steunen dit voorstel. Het is mooi dat we dat nu raadsbreed doen.” Het CDA maakte wel van de gelegenheid gebruik om een politiek puntje te scoren. “Dat de handhaving die in het amendement wordt geregeld nu specifiek voor LRN geldt, vinden we lastig. Dat zou overal moeten gelden. Er zijn meerdere plekken in het dorp waar dat hard nodig is'” zei Bos.

Stekker
De afgelopen jaren is er veel te doen geweest rond de aanleg van het Leiderdorpse deel van de Leidse Ring Noord, waar ook Leiden fors aan meebetaalt. Bijna op de dag af twee jaar geleden viel het Leiderdorpse college toen de Lokale Partij Leiderdorp (LPL) de stekker uit de coalitie trok, omdat die partij per se niet wilde dat er op de weg harder gereden zou gaan worden dan 50 kilometer per uur. Dat was ook een vurige wens van omwonenden.

Dat de LPL nu instemt met het voorstel betekent volgens fractievoorzitter Hugo Langenberg niet dat zijn partij over alle bezwaren is heengestapt. “We hadden andere plannen voor de weg en dat is nog steeds zo. Onder andere een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Maar het is anders gelopen. Daar leggen we ons bij neer. Dat is democratie. Maar de verschillen van mening zijn niet uit de wereld.”

Vleermuizen
De raad schaarde zich ook achter een voorstel dat werd ingediend door de ChristenUnie/SGP dat het college oproept om de weg te voorzien van uitgekiende verlichting die bijvoorbeeld automatisch wordt gedempt als er weinig verkeer is, reflectoren op de weg, een lichtintensiteit die bij het polderlandschap past en een lichtkleur waarvan vogels, vissen en vleermuizen zo min mogelijk hinder ondervinden.

Met het besluit komt nu een investeringsbudget beschikbaar van 17.800.000 euro voor de uitvoering van het Leiderdorpse tracédeel van de Leidse Ring Noord. Vanwege het belang dat Leiden hecht aan de regionale ringweg betaalt die gemeente ook fors mee aan het Leiderdorpse deel.

 

Leiden Leiderdorp Politiek Regio Leidse Ring Noord


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×