(Foto: Alrijne).

Alrijne Ziekenhuis tekent vijfjarig contract met zorgverzekeraar

De Alrijne Zorggroep en verzekeraar Zorg en Zekerheid hebben donderdag een vijfjarig contract getekend. Hiermee hopen het ziekenhuis en de zorgaanbieder ‘rust en ruimte’ te creëren voor een nieuwe manier van ziekenhuiszorg. Die zou goedkoper zijn, maar voor de patiënten beter. Met andere verzekeraars is de zorggroep nog in onderhandeling over nieuwe contracten schrijft mediapartner Omroep West.

Ziekenhuizen moeten steeds opnieuw contracten afsluiten met verzekeraars over de financiering van de zorg. Bovendien ligt er een opgave vanuit de Rijksoverheid om de zorgkosten te beperken, omdat de zorg in Nederland onbetaalbaar dreigt te worden.

In contracten met zorgverzekeraars moeten ziekenhuizen afspraken maken over het inrichten van de zorg en over de hoeveelheid behandelingen die uitgevoerd kunnen worden. En ook over de manier waarop. Alrijne en Zorg en Zekerheid hebben nu een plan opgesteld om de zorg veel meer buiten het ziekenhuis te laten plaatsvinden. Dat zou kunnen door nauw samen te werken met huisartsen en bijvoorbeeld ook met wijkverpleging.

Meekijken met de huisarts
Een van de zaken die de komende jaren veel meer ingezet moeten worden, is het op afstand meekijken. Specialisten uit het ziekenhuis zouden patiënten via allerlei voorzieningen niet meer in het ziekenhuis zien, maar via een beeldverbinding terwijl de patiënt thuis op de bank zit. Ook moet er digitaal meer ‘gemonitord’ gaan worden. Hierin moet ook de huisarts een belangrijke rol krijgen, omdat de lijntjes tussen ziekenhuis en huisarts korter moeten worden.

“Een huisarts stuurt nu bijvoorbeeld vaak mensen naar de neuroloog in het ziekenhuis door, terwijl de neuroloog heel snel doorheeft dat er een ander probleem speelt”, legt voorzitter Yvonne Wilders van de Raad van Bestuur van Alrijne uit. “Als de neuroloog al betrokken wordt bij het huisartsbezoek, scheelt dat veel tijd omdat de patiënt meteen bij de juiste persoon terechtkomt.” Dit soort ideeën zijn niet nieuw, en er zijn meer ziekenhuizen die dit meer willen gaan doen, maar door het vijfjarige contract zou het nu bij Alrijne makkelijker uitgerold kunnen worden.

Chemotherapie via de wijkverpleging
Als voorbeeld van een andere manier van zorgverlening, noemen de twee bestuurders het project om injecties met chemotherapie niet meer in het ziekenhuis toe te dienen, maar thuis. Die worden dan gegeven door de wijkverpleegkundige. Hierover zijn afspraken gemaakt met de organisatie ActiVite. Het gaat dan om de behandeling van bloedkanker, ook wel de ziekte van Kahler genoemd.

Op deze manier komen er minder mensen naar het ziekenhuis. Dat scheelt de patiënt reistijd, maar het ziekenhuis ook werk. Het is dus goedkoper. Yvonne Wilders benadrukt dat het nog wel mogelijk blijft om de injectie in het ziekenhuis te krijgen als mensen dat liever hebben.

‘Rust en ruimte’
Bestuursvoorzitter Ton van Houten van Zorg en Zekerheid benadrukt vooral de rust dat zo’n langdurig contract geeft. “Je moet met de onderhandelingen elkaar niet het kot uitvechten, maar je moet wel zorgen dat zorg betaalbaar blijft en dat de juiste zorg op de juiste plek wordt gegeven.” Daarom is nu een plan opgesteld met in totaal 23 doelen. De financiering daarvan is dus in ieder geval voor vijf jaar gegarandeerd.

En het plan wat er nu ligt is niet alleen iets voor ziekenhuis en verzekeraar, er moet ook nauw samengewerkt worden met gemeenten, huisartsen, wijkverpleging et cetera. “Ook deze regio vergrijst snel”, zegt Van Houten. “Dat betekent dat we ook moeten kijken hoe we de zorg aan ouderen anders moeten inrichten.”

Nieuwe regering
De afspraken tussen Alrijne en Zorg en Zekerheid zijn uiteraard ingegeven door de groeiende vraag naar zorg, stijgende kosten, een tekort aan personeel en een beperkt budget. Bovendien treedt er binnenkort een nieuw kabinet aan met nieuwe plannen voor de zorg. De oppositie in de Tweede Kamer maakt zich al grote zorgen, omdat dit zou neerkomen op een bezuiniging. De kabinetsplannen zouden de overeenkomst tussen het ziekenhuis en de zorgverzekeraar niet in de weg staan.

“Dat verwacht ik inderdaad niet”, zegt Van Houten. “Maar ik hoop wel dat het coalitieakkoord nog enige inspiratie geeft aan het fenomeen preventie.” En dan meer dan de voorgenomen suikertax en de verhoging van de accijns op sigaretten. Yvonne Wilders vult aan: “Bij de bouw van woningen moet ook gekeken worden naar de vergrijzing. Bouw niet alleen voor jongeren, maar ook voor ouderen. Als die geschikte woonruimte kunnen krijgen, met gecombineerde wijkzorg en andere voorzieningen in de buurt, scheelt dat echt heel veel zorg in de toekomst.”

Leiden Leiderdorp Maatschappij Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×