Het boekje 'De kinderen van de Tiboel Siegenbeekstraat'. (Foto: Stichting Herdenking Jodenvervolging Leiden).

Stichting Herdenking Jodenvervolging Leiden maakt nieuw lesmateriaal voor scholen

De Stichting Herdenking Jodenvervolging Leiden heeft nieuw lesmateriaal gemaakt voor het basis- en voortgezet onderwijs. Voor de basisschoolkinderen (vanaf groep 6) is een boekje gemaakt met als titel ‘De kinderen van de Tiboel Siegenbeekstraat’. Het gaat over kinderen in de oorlog. Voor het voorgezet onderwijs is een les ontwikkeld over de kinderen die in het Leidse Joodse weeshuis woonden en de Tweede Wereldoorlog op verschillende manieren hebben overleefd.

De Tiboel Siegenbeekstraat ligt in de Leidse Burgemeesters- en Professorenwijk. In de wijk staan vooral jaren ’30 woningen. De straat kende in 1941 tweeëndertig huizen en er woonden minstens vijftien kinderen. Tijdens de oorlog zijn de Joodse gezinnen die op Siegenbeekstraat 7 en op Siegenbeekstraat 20 woonden, de families Van Tijn en Bloemkoper, opgepakt en door de Duitse bezetter vermoord. René Taselaar was toen kind. Hij heeft zijn herinneringen aan de Joodse buurtkinderen verteld aan Gesineke Veerman. Zij heeft van het verhaal een boek gemaakt, die het mogelijk maakt om met kinderen in gesprek te gaan over thema’s als verantwoordelijkheid en gedenken.


Voorzitter Truus de Haan vertelt over het educatief materiaal van Gesineke Veerman.

Voor het voortgezet onderwijs heeft Veerman een les gemaakt over kinderen die in het Leidse Joodse weeshuis woonden. Jaap Focke schreef onlangs een boek over dit weeshuis. Het merendeel van de kinderen uit het weeshuis heeft de Tweede Wereldoorlog niet overleefd. Het materiaal van de stichting daagt de leerling uit om na te denken over burgerschap, identiteit en keuzes maken, maar ook over hoe te overleven wanneer je geconfronteerd wordt met een vijandige samenleving. Centraal staan de verhalen van drie jongeren die de oorlog wel hebben overleefd, en het verhaal van Lotte Adler. Zij kwam om in het concentratiekamp Sobibor.

Overhandiging
Afgelopen woensdag kreeg burgemeester Henri Lenferink in het gebouw van het voormalige Joodse weeshuis in de Professorenwijk het lesmateriaal officieel overhandigd door een aantal kinderen. Deze kinderen waren de kleinkinderen van René Taselaar en George Junge. Hun grootouders speelden tijdens de oorlog met de kinderen van de families Van Tijn en Bloemkoper. Lenferink gaf bij de gelegenheid aan het belangrijk te vinden dat er aandacht besteed wordt aan de Tweede Wereldoorlog, het lot van de Joodse kinderen en de bijbehorende thema’s.

Veerman heeft het lesmateriaal ontwikkeld op basis van gastlessen met hulp van docenten en leerlingen. Het lesmateriaal is bedoeld voor zowel school als thuis en is digitaal te vinden op de website van de Stichting. Op de website van de stichting is ook meer informatie te vinden over de meespeel-kinderopera Settela, een muziektheaterproject voor en door kinderen over een in de oorlog vermoord zigeunermeisje. Professionele musici bereiden samen met kinderen de voorstelling voor en voeren haar uit. De kinderopera biedt een lichtvoetig tegenwicht tegen uitsluiting en onverdraagzaamheid.

Cultuur Leiden Maatschappij Onderwijs


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×