LUMC en Zorg & Zekerheid hebben nog geen contract getekend voor volgend jaar. (Foto: Sleutelstad).

LUMC en Zorg & Zekerheid hebben nog geen contract

LUMC en Zorg & Zekerheid zijn er nog niet uit voor komend jaar. Ook met DSW heeft LUMC het contract voor 2022 nog niet getekend. Het is echter de intentie om er wel uit te komen meldt LUMC op haar website. Met de andere grote zorgverzekeraars is LUMC er al wel uitgekomen

Mocht LUMC er onverhoopt toch niet uit komen met Zorg & Zekerheid en DSW dan brengt LUMC de zogenaamde passantenprijs in rekening. De zorgkosten worden dan rechtstreeks bij de patiënt in rekening gebracht. Die is dan zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur.

Budgetpolissen
Houders van budgetpolissen worden ook gewaarschuwd door het ziekenhuis. Voor budgetpolissen geldt dat veel behandelingen in LUMC niet worden vergoed door de zorgverzekeraar. Voor spoedeisende zorg en verloskunde kunnen mensen met een budgetpolis wel altijd bij LUMC terecht.

Ook Alrijne meldt op haar website geen contracten te hebben afgesloten met budgetpolissen. De overige polissen van budget-aanbieder Zilveren Kruis, Eucare en VGZ zijn wel onder contract. Dat geldt ook voor de reguliere polissen van alle overige zorgverzekeraars.

Psychiatrie
Voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) uitgevoerd door de afdeling Psychiatrie in LUMC is nog geen enkel contract ondertekend. Daarover wordt nog volop onderhandeld met alle zorgverzekeraars.

Leiden Leiderdorp Maatschappij Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×