Mindervaliden mogen voortaan overal in Leiden parkeren en zijn niet meer aangewezen op de speciale plekken. (Foto: Chris de Waard).

Mindervaliden krijgen 2.000 extra parkeerplaatsen in Leiden

Mensen met een parkeervergunning voor gehandicapten hebben in Leiden binnenkort de beschikking over 2.000 extra parkeerplaatsen. Dat maakte wethouder Ashley North vandaag bekend.

De gemeente gaat daarvoor geen extra plekken aanleggen, maar verandert de regels. Mindervaliden met een gehandicaptenparkeerkaart mochten tot nu toe alleen parkeren op de speciaal daarvoor aangewezen parkeerplaatsen en op alle plekken voor betaald parkeren. Voortaan mogen ze hun auto ook op alle plekken voor vergunninghouders neerzetten.

De verruiming heeft te maken met het omzetten van circa duizend bezoekersplaatsen naar¬†vergunninghoudersplaatsen. Door de gehandicaptenkaarten geldig te laten zijn op vergunninghoudersplaatsen, worden problemen voorkomen. Ook toenemende aandacht voor Leiden als inclusieve stad speelt daarbij mee. “De bereikbaarheid voor houders van de gehandicaptenparkeerkaart gaat dan niet achteruit door de omzetting van regimes.”

Hans Schuurmans (Platform gehandicapten) in Nieuws071 over de extra parkeerplekken.

Leiden Maatschappij Politiek


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×