In 2019 opende tennisvereniging Unicum de eerste padelbanen in Leiden. (Archieffoto: Emile van Aelst).

Buren maken bezwaar tegen voorgenomen padelbanen Oegstgeest

Een aantal omwonenden van korfbalvereniging Fiks maakt, zoals al wel verwacht, bezwaar tegen het plan om twee padelbanen aan te leggen. In een door elf buurbewoners ondertekende brief aan het Oegstgeester gemeentebestuur uiten ze hun zorgen over geluids- en lichtoverlast. Ook de manier waarop ze zijn geïnformeerd over het plan, zint de buren van de korfbalclub niet.

Volgens de bewoners van de Vleeresteyn is er veel te weinig onderzoek gedaan naar de hinder die de nieuwe padelbanen in de Voscuyl opleveren. Uit eerder onderzoek zou blijken dat de licht- en geluidshinder binnen 200 meter rond padelbanen ernstig is. “Hoofdoorzaak is de ‘pok’ die continu gehoord wordt. Dat komt onder andere door het gebruik van de soort rackets, de ballen, de vloer en de omheining”, schrijft bewoner Herman van den Broeken in zijn brief.

Korfbalvereniging Fiks vroeg eind december een vergunning aan voor twee padelbanen. Uit een peiling onder de leden bleek dat er wel animo was voor de snel populairder wordende sport, waarmee ook nog een mooi bedrag aan baanhuur kan worden verdiend. Door gebruik te maken van een online reserveringssysteem en cijferslot op het hek, zouden de banen ook gebruikt kunnen worden als er niemand van de club aanwezig is.

Niet honoreren
Die keuze baart de omwonenden zorgen. “Hoe gaat dat wanneer er blessures optreden of een ambulance noodzakelijk is? Of wanneer omwonenden overlast ervaren?” De buren vinden sowieso dat padelbanen niet passen bij een korfbalclub, omdat padel geen ’typische gezinssport is met een zomer- en winterseizoen’, zoals korfbal. “Het is onduidelijk of er gekeken is naar alternatieve locaties waarbij er minder overlast is voor bewoners.” Goede alternatieven zouden bij de golfclub, op de plek van de voormalige scouting of naast de al bestaande tennisbanen zijn.

Dat de bewoners via een vergunningsaanvraag moesten vernemen dat de plannen voor een padelbaan concreter waren geworden, stoort de buren van de korfbalclub tot slot ook. “Pas nadat enkele bewoners de gemeente hadden benaderd met vragen over die vergunningsaanvraag, kregen wij een briefje door de bus.” Van den Broeken sluit zijn brief af met een samenvatting: “Wij verzoeken u daarom de huidige vergunningsaanvraag niet te honoreren.”

Populariteit
Voorzitter van Fiks Nico van Welzen zei in januari al rekening te houden met bezwaren. “Maar we kunnen goed uitleggen wat we van plan zijn en gaan graag in gesprek over eventuele bezwaren.” Hij zei toen dat hij hoopt dat de aanleg in mei van start kan gaan. “De eerste school die de banen graag wil gebruiken met de sportklassen heeft zich al gemeld, dus dat laat maar zien hoe populair de sport is.”

Advertentie

Oegstgeest Politiek Sport


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×