De nieuwe verkeersborden op de Nieuwe Rijn. (Foto: Gerry van Bakel).

Doorgaand verkeer niet meer welkom op Nieuwe Rijn, Botermarkt en Oude Rijn

De gemeente Leiden heeft de volgende stap gezet om de binnenstad autoluw te maken. Vanaf vandaag zijn de Nieuwe Rijn en Botermarkt tussen het Gangetje en de Koornbrug afgesloten voor autoverkeer. Hetzelfde geldt voor de Oude Rijn. Deze is tussen de Pelikaanstraat en de Donkersteeg afgesloten voor autoverkeer.

Bestemmingsverkeer mag nog wel op de Nieuwe Rijn, Botermarkt en Oude Rijn komen. Onder bestemmingsverkeer wordt verstaan: iedereen die bij woningen, bedrijven of winkels moet zijn en er niet op een andere manier kan komen. In de toekomst is de gemeente van plan met kentekencamera’s het inrijverbod te handhaven. Bewoners en bedrijven kunnen als het ontheffingsbeleid is aangepast een ontheffing krijgen.

Paaltjes
Om de afsluitingen en de situatie op straat duidelijk te maken, zijn er onder andere verkeersborden ‘verboden in te rijden’ geplaatst met een onderbord ‘met uitzondering van bestemmingsverkeer’. In de Hartesteeg en de Beschuitsteeg staan nu paaltjes. In de Nieuwstraat bij de Hooglandse Kerk is de rijrichting veranderd. Er is nu eenrichtingsverkeer rondom de Hooglandse Kerk.

Advertentie

Leiden Autoluwe Binnenstad


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×