Het regent weer lintjes in Zoeterwoude

In multifunctioneel centrum De Eendenkooi in Zoeterwoude-Rijndijk zijn dinsdagmorgen zes inwoners verrast met een Koninklijke onderscheiding. Dat is een flinke lintjesregen voor Zoeterwoude. Vorig jaar was het er maar één en in 2018 deed toenmalig burgemeester Liesbeth Bloemen zelfs een oproep om mensen voor te dragen. Er dreigde toen voor het eerst geen enkel lintje uitgereikt te worden.

Chris de Waard was bij de Zoeterwoudse lintjesregen en sprak achtereenvolgens met de vorige en de huidige burgemeester, Lydia en Theo van Leeuwen, de heer van der Werf, het echtpaar Van den Akker en Koen van der Hoeven.

Via de sleutelstadpagina Studio Zoeterwoude op Facebook is de uitreiking in zijn geheel terug te zien: https://www.facebook.com/watch/?v=519442906466020

Vijf van de zes inwoners die dit jaar zijn geëerd met een Koninklijke onderscheiding namen deze dinsdag ook in ontvangst. In één geval wordt het lintje later uitgereikt door burgemeester Fred van Trigt. Het gaat daarbij om oud-raadslid Corrie Rietdijk die niet aanwezig kon zijn. Ze zat twaalf jaar onafgebroken in de gemeenteraad.

Tekst gaat door onder de foto’s.

De andere gedecoreerde inwoners zijn:

De heer K.A.M. van der Hoeven – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Vanaf 1993 heeft de heer Van der Hoeven, als staflid/jeugdleider bij de scouting, zich beziggehouden met het organiseren van de wekelijkse opkomsten van scouts en organiseert hij evenementen zoals het jaarlijkse zomerkamp. De heer Van der Hoeven is bij verschillende speltakken actief geweest als staflid. In 1993 werd hij staflid bij de Kabouters (meisjes 7 t/m 10 jaar). Daarna, in 1997, werd hij Hopman bij de Verkenners (jongens 11 t/m 15 jaar) en in 2005 stapte hij over naar de Rowans (jongens 16 t/m 18 jaar). Toen de heer Van der Hoeven daarmee na drie jaar stopte ontstond de VOV (Vrienden Oud Verkennersstaf). Na het stoppen als actief staflid werd hij in 2008 voorzitter van het Stichtingsbestuur. Gedurende de periode 2001 tot 2003 was hij al actief in het Stichtingsbestuur als afgevaardigde van de jongensgroepen.

Als voorzitter is hij eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de scouting en contactpersoon voor de gemeente. Ook zorgt hij voor goede contacten met andere verenigingen en onderhoudt hij vele contacten met ouders. De heer Van der Hoeven heeft een leidende rol in de commissie die de jaarlijkse tuinaarde-actie organiseert, heeft een verbindende rol binnen het bestuur en de vereniging en is betrokken bij stafleden. Onder zijn leiding is Scouting Zoeterwoude een grote jeugdvereniging geworden en bestaat uit 135 jeugdleden en ruim 40 stafleden. Tijdens de verbouwing van het jeugdhuis van 2003 tot 2005 heeft de heer Van der Hoeven een leidende rol in de 3-koppige stuurgroep. Zelf stond hij ook menig avond te klussen in het jeugdhuis.

De heer J.A.W. van der Werf – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
In de periode 1978 tot en met 2003 heeft de heer Van der Werf zich bij voetbalvereniging R.K.V.V. Meerburg jarenlang beziggehouden met diverse werkzaamheden. Hij heeft in het bestuur een ruim aantal jaren de portefeuille Terrein en Opstal beheerd. Deze commissie was de rode draad door zijn vrijwilligerstaken. In de T en O commissie zorgde hij voor het materiaal en de bediening daarvan. Ook zorgde hij voor het nodige onderhoud aan de grasvelden. Zorgen dat de velden en stroken eromheen zo perfect mogelijk bij liggen was zijn doel.

Het beheer, het reguliere onderhoud en de schoonmaak van het clubgebouw was ook één van zijn taken. Hij assisteerde bij de kantine-commissie. Dag in, dag uit, openen en afsluiten van de kantine, controle, tellen, bestellen, bardiensten draaien en talloze andere zaken die bij een solide kantinebeheer horen zijn mede door de bijna dagelijkse assistentie van de heer Van der Werf en zijn niet aflatende inzet naar behoren uitgevoerd.

Hij was altijd bereid om te helpen en in noodgevallen in-en bij te springen bij de talloze andere activiteiten van de vrijwilligers. Zo werd er in die tijd nog elke week een clubblad gemaakt, geassembleerd en in groepen verzonden. Tijdens bijzondere (regelmatig terugkerende) activiteiten zoals bingo en klaverjassen was hij daar uiteraard weer bij te vinden. Tijdens deze activiteiten zorgde hij voor een goede sfeer met voldoende humor en wat nog belangrijker was: Hij had de gave om plooitjes die gaandeweg ontstonden te zien en waar nodig deze handig glad te strijken met de hulp van andere(n/commissies).

Vanaf 2004 tot heden deed hij vrijwilligerswerkzaamheden voor de zorginstelling Gemiva-SVG Groep, locatie Swetterhage. De jaarlijkse Kerstreis in december is een begrip op Swetterhage en in Zoeterwoude zelf. Bewoners uit Zoeterwoude en omgeving krijgen op het terrein van Swetterhage het Kerstverhaal verteld. De bewoners van Swetterhage en mensen uit de omgeving komen hierdoor op een laagdrempelige manier met elkaar in contact. De heer Van der Werf helpt met het op- en afbouwen van de Kerstreis op Swetterhage. Hij stelt zich binnen het team op als een betrouwbare, humorvolle en toch wel licht eigenzinnige persoonlijkheid. Dit laatste kan direct vertaald worden als het inbrengen van goede ideeën. In juni/juli helpt hij bij de op- en afbouw van het Zomerfeest. Een feest voor de bewoners van Swetterhage, hun familieleden, medewerkers en omwonenden. Mede dankzij zijn inzet beleven de bewoners van Swetterhage een fantastische dag waar nog heel lang met heel veel plezier op wordt teruggekeken.

Sinds 2007 is de heer Van der Werf een zeer toegewijd vrijwilliger in de functie van onderhoudsman bij de Stichting Begraafplaats Zoeterwoude Rijndijk.
Een aantal dagen per week houdt hij zich bezig met het onderhoud van de graven en looppaden van de begraafplaats. Hij zorgt ervoor dat het kerkhof er goed onderhouden bij ligt. Daarnaast is hij de motiverende aanjager voor de rest van de onderhoudsploeg. Zij treffen elkaar op woensdagochtend om allerlei werkzaamheden uit te voeren. Na afloop van deze “midweekse klusdag” van de complete ploeg vrijwilligers, neemt hij de evaluatie van de dag op zich. Dit alles onder genot van welverdiende koffie met koek.

Eénmaal per jaar, met Allerzielen, is hij de grote organisator van de versieringen op de begraafplaats in de vorm van honderden lichtpunten, die de begraafplaats omtoveren tot een indrukwekkend schouwspel. Dit wordt door de vele bezoekers die avond altijd bijzonder gewaardeerd. Verder is de heer Van der Werf verantwoordelijk voor het materiaal van de onderhoudsploeg. Als er reparaties nodig zijn of nieuw materiaal aangekocht moet worden is hij altijd op zoek naar de goedkoopste oplossing voor de Stichting. De heer Van der Werf is een onmisbare schakel tussen het bestuur van de Stichting en alle overige medewerkers.

Mevrouw E.M. van den Akker – Zoet – Lid in de Orde van Oranje Nassau
Is van 1996 tot heden vrijwilliger bij de Zonnebloem in Zoeterwoude Dorp. Zij bezoekt haar gasten en brengt ze op de hoogte van de door de Zonnebloem georganiseerde activiteiten en uitstapjes. Ook begeleidt ze de gasten tijdens deze uitstapjes. Dat kan zijn door het duwen van de rolstoel tijdens een wandeling. Bij activiteiten verzorgt zij de koffie en thee en maakt een praatje met de gasten. Jaarlijks gaat mevrouw Van den Akker – Zoet de deur langs om loten te verkopen om geld op te halen voor de Zonnebloem. Daarnaast gaat zij al sinds 1997 elk jaar mee met regionale en landelijke vakanties van de Zonnebloem. In totaal is zij 23 keer mee geweest. Tijdens deze vakanties helpt ze de gasten waar nodig, de rolstoel duwen bij een wandeling, een praatje maken, helpen met koffie en thee maken en serveren en andere huishoudelijke taken die nodig zijn. De laatste jaren ging mevrouw Van den Akker – Zoet mee als Hoofd huishouding.

Zij is van 1999 tot 2009 penningmeester geweest van de Zonnebloem – afdeling Zoeterwoude. Taken zijn het maken van budgetten, het bijhouden van de financiële administratie en het bijwonen van vergaderingen. Sinds 2010 is zij bestuurslid Vakantiewerk. Zij helpt mee de vakantieweken te organiseren en gaat ook daadwerkelijk mee op de vakantieweek, waarbij ze de gasten helpt en begeleidt, en ook de voorkomende huishoudelijke taken vervult. Mevrouw Van den Akker is een waardevolle vrijwilliger voor de Zonnebloem en doet dit allemaal op uw bescheiden wijze.

Zij was van 2002 tot en met 2017 bezoekmaatje bij mevrouw Van Rijn. Een bezoekmaatje van de Zonnebloem is iemand die gekoppeld wordt aan een persoon die behoefte heeft aan bezoek, een praatje of samen stukje wandelen. Mevrouw Van den Akker – Zoet kwam daar jarenlang om de week op bezoek. Zij was zeer trouw. Ze kon er echt van op aan, zij sloeg nooit over. Zij was een begrip voor mevrouw Van Rijn en haar familie. Zij hebben haar ervaren als een vrouw van weinig woorden, warm, lief en een luisterend oor. Iemand waar je op kan bouwen. Toen mevrouw Van Rijn in Leytenrode was opgenomen ging mevrouw Van den Akker -Zoet ook nog af en toe op bezoek tot het overlijden van mevrouw Van Rijn in 2017.

Sinds 1996 werkt zij als Front Office medewerker in de bibliotheek in Zoeterwoude. Deze bibliotheek is onderdeel van Bibliotheek Rijn en Venen met in totaal 9 vestigingen. Het team van de bibliotheek in Zoeterwoude bestaat uit 15 vrijwilligers. Bij de Front Office staat zij de klanten te woord en helpt de klanten als zij om hulp vragen. Andere taken zijn het opruimen van boeken en opzoeken van gereserveerde boeken voor andere vestigingen voor de bibliotheek Rijn en Venen. Zij is iemand die rustig en stabiel is en heeft veel kennis in huis en is flexibel. Zij is altijd bereid om op een ander tijdstip te komen en vervangt collega vrijwilligers in de vakantietijd. Zij is al 25 jaar betrokken bij de bibliotheek en een fijn persoon om mee samen te werken. Sinds 2012 helpen zij en haar echtgenoot 1 keer per jaar een dagdeel mee bij de jaarlijkse inzamelingsactie voor de Voedselbank Leiden bij de lokale Jumbo in Zoeterwoude. Zij en haar echtgenoot doen dit, zoals zij zelf zegt, met zeer veel genoegen en zien dit altijd als een zeer geslaagde en vruchtbare dag.

De heer L.N.M. van den Akker – Lid in de Orde van Oranje Nassau
Bij voetbalvereniging SJZ is hij van 1982 tot 1986 een aantal jaar teamleider geweest van het team waarin zijn zoon op jonge leeftijd speelde. Dit deed hij samen met de vader van een andere speler. Er werd vervoer geregeld naar de uitwedstrijden en het team moest tijdens de wedstrijden worden begeleid en verzorgd. De spelers waren 6/7 jaar toen hij hier mee begon. Hij is vier jaar bij dezelfde groep gebleven.

Van 1991 tot 2006 is hij trainer geweest van de B-selectie, dit is het derde team van SJZ, op de dinsdag- en donderdagavond. Daarnaast was hij hulptrainer bij de A-selectie, het eerste en tweede team van SJZ. Op zondag tijdens de wedstrijden was hij er niet bij, omdat de zondag altijd gereserveerd was voor zijn vrouw en kinderen. In de periode 2010-2018 is de heer Van den Akker actief geweest als scheidsrechter op de velden van SJZ tijdens jeugdwedstrijden en tijdens familie-en jeugdtoernooien.

Hij heeft van 2011 tot 2013 verschillende jeugdteams getraind bij SJZ. Dit waren normale trainingen en techniek-trainingen voor vaak 2de of 3de teams van een bepaalde leeftijdsgroep. Voor het 1ste team in een leeftijdsgroep wordt vaak alles geregeld. Voor de lagere teams is dat altijd minder. Daarom nam hij per jaar één of twee van deze teams onder zijn hoede. Daarnaast gaf hij techniektraining aan kinderen die dat nog extra konden gebruiken.

Jaarlijks wordt er op het terrein van SJZ een toernooi georganiseerd voor alle werknemers van de ANWB. Deze werknemers komen vanuit het hele land met hun afdeling voetballen tegen andere afdelingen. Sinds 2012 organiseert hij dit toernooi. Maakt het wedstrijdschema en zorgt voor de communicatie, door middel van een draaiboek, naar de teams. Op de dag vangt hij de teams op en zorgt ervoor dat het toernooi die dag lekker verloopt door de scheidsrechters voor de velden te regelen en het wedstrijdschema bij te houden.

Sinds 2017 is hij iedere maand een zaterdagochtend als gastheer bij SJZ aanwezig. Dit betekent dat hij de uitspelende teams bij SJZ ontvangt en vertelt waar ze kunnen omkleden en op welk veld er wordt gespeeld. Tijdens de pauze zorgt hij dat er voor alle teams iets te drinken is. Ook zorgt hij ervoor dat de wedstrijdpapieren goed worden ingevuld.

Naast zijn inzet bij SJZ heeft hij nog andere vrijwilligersactiviteiten gedaan. Hij was in het seizoen 1987-1988 Prins carnaval van de carnavalsvereniging in Zoeterwoude. Hij was de 11e prins. Het nummer 11 heeft een speciale betekenis voor een carnavalsvereniging. Er werden daarom meer activiteiten georganiseerd dan normaal, wat voor hem als Prins ook meer tijd en inzet betekende. De activiteiten die de vereniging organiseerde voor alle bewoners van Zoeterwoude bestonden bijvoorbeeld uit bezoekjes aan Emmaus, Snotneuzenbal voor de kleintjes en een optocht. Hij was zelfs samen met de burgemeester aanwezig bij de opening van de aanleg van de N11.

Sinds 2012 helpen hij en zijn echtgenote 1 keer per jaar een dagdeel mee bij de jaarlijkse inzamelingsactie voor de voedselbank Leiden bij de lokale Jumbo in Zoeterwoude. Hij en zijn echtgenote doen dit, zoals hij zelf zegt, met zeer veel genoegen en zien dit altijd als een zeer geslaagde en vruchtbare dag.

In de periode van december 2014 tot december 2017 heeft de heer Van den Akker vanaf de oprichting van Schuldhulpmaatje (december 2014) 3 jaar als coördinator gewerkt. Als coördinator onderhield hij contact met de maatjes en de (aspirant)cliënten. Hij deed de intakegesprekken met de hulpvragers en koppelde ze dan aan een maatje. Het aantal maatjes tijdens de periode dat hij werkzaam was, is gegroeid van 3 naar 5.

Hij was gedurende 1 seizoen (2015-2016) regisseur bij de musicalgroep Zoeterwoude voor de uitvoering van de musical Ruth. De voorbereidingen begonnen in oktober 2015 en de uitvoeringen vonden op 7, 8 en 9 april 2016 plaats in de dorpskerk van Zoeterwoude. In deze periode was hij aanwezig bij de wekelijkse repetities om de musicalleden te begeleiden en te adviseren. Ook deed hij voorbereidend werk en was hij uiteraard aanwezig bij de uitvoeringen om alles in goede banen te leiden.

Zijn vrouw zet zich al jaren in als vrijwilliger bij de lokale Zonnebloem vereniging. Sinds 2017 helpt hij waar nodig met het rijden van gasten naar evenementen. Hij heeft geholpen met het opzetten van tenten tijdens de jaarlijkse picknick en in 2018 en 2019 heeft hij een muziekbingo voor Zonnebloemgasten georganiseerd.

De heer T.C.M. van Leeuwen – Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Hij was van 1990 tot 1999 initiatiefnemer en organisator van 7 Zuivelcross wedstrijden en medeorganisator van 3 park- en poldertochten. De Zuivelcross wedstrijden werden gehouden op en om zijn boerderij in Zoeterwoude. Hij is nog steeds zelf enthousiast veldrijder en uit zijn brein ontspon het idee. Parcoursen werden elk jaar door hem uitgezet, op de meest ludieke manieren, zoals dwars door een hooiberg en klimmend over hekken. De laatste 2 edities was er ook voor hardlopers een poldercross wedstrijd toegevoegd, waar de jeugd erg enthousiast aan deelnam. Hij zorgde voor de publiciteit, de catering en de ambiance voor het publiek. De heer Van Leeuwen zijn tomeloze en altijd beschikbare inzet werd door vele betrokkenen ervaren als zeer bijzonder.

De zuivelcross werd vervangen door een Park- en Poldertocht zonder wedstrijdelement. Hij had het in zich om aan deze deelnemers keer op keer de mooiste plekken van de Zoeterwoudse parken en polders te laten zien, zeer zeker met in achtneming van de geldende regelgeving. Boeren werden door hem enthousiast gemaakt om de tocht over hun bedrijf te laten gaan, op dijken werd gestopt om even te kunnen genieten van de weidse vergezichten. Hij is op en top natuur- en polderambassadeur en wil altijd en op allerlei manieren de schoonheid van de polder met de bijzondere natuur door zoveel mogelijk mensen laten beleven.

Van 1990 tot 2003 was hij voorzitter van de WLTO-afdeling Zoeterwoude – Leiden, hij was de gekozen voorzitter van de WLTO-afdeling Zoeterwoude – Leiden en bezat de kunde om de vergaderingen professioneel voor te zitten. Dat wil zeggen op tijd beginnen, gestructureerd de agendapunten langslopen, besluiten en acties duidelijk benoemen en ook weer enigszins op tijd afronden. En zoals in ieder bestuur, was er ook in dit bestuur sprake van remmers en voorlopers. Hij was als geen ander in staat deze bij elkaar te brengen.

Inhoudelijk was hij altijd erg goed geïnformeerd en zorgde dat hij steeds nauw contact onderhield met ‘het veld’ zodat hij goed wist wat er speelde. Zowel wat betreft de vragen, wensen en plannen van verschillende partijen als de sentimenten daaromheen. Mooi voorbeeld daarvan was het Boerenlagerhuis wat hij organiseerde. De heer Van Leeuwen had bovendien een vooruitziende blik, wat duidelijk naar voren kwam in zijn inzet voor het weidevogelbeheer, kavelruil en een bestemmingsplan discussie met de gemeente. Eind jaren ’90 waren roerige tijden in Zoeterwoude. Er lagen plannen om de Grote Polder te gaan bebouwen. Met de WLTO-afdeling Zoeterwoude – Leiden voerde hij, samen met Stichting Grote Polder actie tegen deze plannen. Bijvoorbeeld door een actie op het gemeentehuis en berichtgeving in de krant. Het was alle zeilen bijzetten voor het bestuur in die tijd, maar dat deze inzet niet voor niets is geweest, blijkt wel uit het feit dat de Grote Polder nog steeds een prachtig, open agrarisch gebied is.

Hij was van 1996 tot 2018 trainer van een gemotiveerde groep recreatieve schaatsers van de IJsclub Zoeterwoude, in de volksmond ook wel “Top Team Theo” genoemd. Hij gaf met bevlogenheid training aan deze groep. Hij zorgde voor de nodige afwisseling in trainingstechnieken en zorgde ook elk jaar voor een gasttrainer en tegen het einde van het seizoen een echte krachtmeting. In zijn laatste jaar als trainer kreeg hij hier de onderscheiding “Lid van Verdienste” voor. In de wereld van sportclubs zijn mensen zoals hij onmisbaar. Mensen die zich belangeloos inzetten voor het plezier van anderen en daar zelf gelukkig ook veel plezier aan beleven. Maar dit vraagt wel inzet om elke week tijd vrij te maken om training aan anderen te geven. Zeker in dit geval waarbij het niet ging om de jongste jeugd maar juist om een groep voor wie sporten en bewegen misschien nog wel belangrijker is dan voor de jeugd.

De heer Van Leeuwen is ook verschillende jaren lid geweest van de kascontrole-commissie om het werk van de penningmeester van de IJsclub te controleren. Op dit moment is hij ook nog onderdeel van de lustrum-commissie van de IJsclub omdat de club het afgelopen jaar haar 125-jarig bestaan mocht vieren. Dat viel door Covid een beetje in het water, maar er zijn alsnog activiteiten georganiseerd en er staan er nog een aantal in de planning. Hij is een actief en oplettend lid van de IJsclub en door dit soort mensen hebben verenigingen in Nederland toekomst.

2000 tot 2015 was hij voorzitter van de Agrarische Natuurvereniging Wijk en Wouden. De heer Van leeuwen hielp mee met de oprichting van de Agrarische Natuurvereniging (voor die tijd nog een nieuw fenomeen), optuigen van agrarisch natuurbeheer in het gebied, ontwikkelen van visie en plan van aanpak voor Vooruitboeren deels in WLTO-periode, later overgepakt door ANW Wijk en Wouden, gereed in 2004), Ontwikkelen van Boerenlandpaden. U bent sinds 2003 erelid van de WLTO-afdeling Zoeterwoude-Leiden.

De heer Van Leeuwen was van 2004 tot 2020 bestuurslid van Stichting Land van Wijk en Wouden. Hij nam initiatieven om het gebied van Land van Wijk en Wouden recreatief aantrekkelijker te maken, waaronder de aanleg van Boerenlandpaden. Hiervoor sprak hij met agrarische grondeigenaren om afspraken over de Boerenlandpaden te maken. Hij was ook betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Polderdag, waarbij ieder jaar op Hemelvaartsdag duizenden fietsers vele boerderijen en ander innovatieve ondernemers in het platteland bezoeken.

De heer Van Leeuwen organiseerde ook de jaarlijkse Koe-in-de-wei dag, waarbij publiek op boerderijen kan komen kijken hoe uitgelaten de koeien zijn wanneer ze in de lente weer naar buiten gaan. Van 2008 tot 2010 was hij initiatiefnemer en organisator van een sponsortocht ‘Fiets het gat dicht’ voor de Nederlandse Noma Stichting, waarbij 250 deelnemers ruim € 40.000, – bij elkaar fietsten. De Nederlandse Noma Stichting hield zich bezig met de uitzending van medisch personeel, medicijnen en medische hulpmiddelen ter bestrijding van een zeer ernstige door armoede en opportunistische infectie ontstane misvormingen in het gelaat. Zijn rol is van cruciaal belang geweest voor het slagen van de tochten. Hij hulp heeft er in ieder geval toe geleid dat drie medische missies naar het NOMA children Hospital in Sokoto Nigeria met succes konden worden uitgevoerd.

In de jaren 2008, 2010 en 2018 heeft hij 3 x een missie gedaan voor PUM Netherlands Senior Experts, een organisatie die programma’s ontwikkelt en uitvoert voor de groei van middelgrote en kleine bedrijven in opkomende markten waarbij zij experts op specifieke vakgebieden uit Nederland inzetten. Hij is hiervoor in Marokko, Syrië en Indonesië geweest om zijn vakkennis over diergezondheid, veehouderij en zuivel te delen met bedrijven in deze landen.

De heer Van Leeuwen is vanaf 2010 tot heden voorzitter van de Lokale Actie Groep Leader Holland Rijnland. Hij heeft zitting in de Lokale Actie Groep als vertegenwoordiger van de agrarische sector en in het bijzonder vanwege zijn voorzitterschap van het collectief De Groene Klaver. Als voorzitter van de Lokale Actie Groep zet hij zich in om samen met de andere leden de ter beschikking staande publieke middelen toe te wijzen aan lokale projecten die bijdragen aan een duurzame en vitale toekomst van het platteland in de regio Holland Rijnland. Hij is als geen ander in staat om de verschillende visies en belangen te benoemen, met respect te behandelen en te fungeren als verbinder tussen partijen om uiteindelijk te navigeren naar een uitkomst die het meeste toegevoegde waarde biedt voor de regio als geheel. Hij heeft zich ook actief ingezet om lokale partijen te enthousiasmeren en te ondersteunen bij het formuleren van projecten en subsidieaanvragen en waar nodig in overleg te gaan met lokale en provinciale bestuurders.

Op deze manier zijn in de afgelopen elf jaar tientallen prachtige projecten gehonoreerd, die ieder voor zich en tezamen een positieve bijdrage hebben geleverd aan de regio. Daarnaast is hij op landelijke bijeenkomsten van LEADER altijd van de partij en heeft hij als inleider afgelopen Jaren meerder bijdragen geleverd aan deze studiedagen. Vanaf 2015 tot heden is hij voorzitter van de coöperatie De Groene Klaver. Het doel van de vereniging is het bevorderen van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en waterbeheer en andere aan de agrarische bedrijfsactiviteiten verbonden functies, waaronder duurzame landbouw, alles in de ruimste zin van het woord. Hij heeft zich sterk gemaakt voor het functioneren van de coöperatie, waarbij het vooral gaat om de verbindende schakel te vormen tussen aan de ene kant de met ingang van 6 maart 2015 opgerichte collectief voor de uitvoering van het agrarisch natuur-en landschapsbeheer en aan de andere kant naar de vele maatschappelijke en overheidsorganisaties die iets te vertellen wilden hebben over het agrarische beheer en afgevaardigde naar BoerenNatuur Zuid-Holland en BoerenNatuur landelijk.

Zijn kennis en kunde vormen daarbij een essentiële bijdrage aan het bereiken van agrarische natuur­ landschaps- en waterdoelen. Het gaat hierbij om het uitdragen van standpunten die vertaald moeten worden naar in eerste instantie de deelnemers aan de coöperatie en medewerkers en de andere belanghebbende partijen zoals de terrein beherende organisaties en de vele vrijwilligersgroepen die er allemaal een eigen mening op nahouden. Met de provincie was ambtelijk en bestuurlijk in een bepaalde spannende periode meerdere keren per maand overleg waarbij het niet ging om gelijk hebben, maar om gelijk krijgen. Hij nam daarbij initiatief en had een niet aflatende gedrevenheid om het uiteindelijke doel behoud van de weidevogels te realiseren. Niet alleen binnen het werkgebied van de coöperatie, maar in heel Zuid-Holland.

Hij vertegenwoordigt de coöperatie in het collectievenoverleg Zuid-Holland en in het bestuur van Boeren Natuur Landelijk en de coöperatie in overleggen met de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, burgemeesters en wethouders van diverse gemeenten, met de vertegenwoordigers van terrein beherende instellingen en vrijwilligersgroepen en weet daar enthousiast het agrarisch natuur­landschaps- en waterbeheer te vertegenwoordigen. Van 2019 tot heden is hij vrijwilliger van weidevogelbeheer en biodiversiteit van de biologische Kaasboerderij de Vierhuizen.

In de jaren ’80 was hij als boer één van de pioniers van het agrarisch weidevogelbeheer. Als voorzitter van de agrarische natuurvereniging en later het agrarisch beheercollectief heeft hij in zijn carrière natuurlijk veel met de beleidsmatige kant te maken gehad. Maar nu hij met ‘pensioen’ is, komt de oude passie weer boven: gewoon praktisch vogels beschermen – en hij is er ook behoorlijk goed in ook. Een andere activiteit die hij uitvoert is het onderhoud van boerenlandpaden op het bedrijf. Hierbij gaat het dan om het onderhoud van de loopbruggetjes en loopplankjes, het zorgen voor een deugdelijke bewegwijzering en het schoonmaaien van paden waar nodig.

Het toegankelijk maken van het boerenbuitengebied voor de burger is in zijn tijd als voorzitter van de agrarische natuurvereniging ook altijd één van zijn belangrijke speerpunten geweest. Onder zijn leiding zijn de boerenlandpaden her en der aangelegd. Het boerenlandpad op zijn bedrijf is echter grotendeels een eigen initiatief. Zijn praktische inzet voor de wandelpaden op het bedrijf nu, benadrukt waar hij al die jaren ook al mee bezig was: zijn inzet voor een toegankelijk boerenland. Een derde en laatste activiteit, en die zonder meer aan te merken is als maatschappelijk relevant, is zijn inspanning voor het verhogen van de biodiversiteit op en rond het bedrijf. Zo zaait hij elk jaar op diverse, en vaak wisselende plekken op het bedrijf allerlei veldbloemen in ten behoeve van insecten. Ook is de heer Van Leeuwen veel bezig geweest met het maken en ophangen van nestkasten en vleermuiskasten. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden: het planten en snoeien van bomen bijvoorbeeld, of het schoonmaken van de vijver.

Advertentie

Maatschappij Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×