In het gemeentehuis van Oegstgeest werden drie lintjes uitgereikt. (Foto's: Willemien Timmers, Oegstgeester Courant).

Drie Koninklijke onderscheidingen in Oegstgeest

Drie Oegstgeestenaren zijn dinsdag door familie of vrienden onder valse voorwendselen naar het gemeentehuis gelokt. Ze kregen een lintje en de lol is om dat zo lang mogelijk geheim te houden voor de te onderscheiden dorpsgenoten.

In de raadzaal van het gemeentehuis sprak burgemeester Emile Jaensch de gedecoreerden één voor één toe en speldde hen de lintjes op. Die gingen naar de heer A.J.M. van Bellen, mevrouw K.L.R. Timmer – Van Herwijnen en de heer P. Sigmond.

A.J.M. van Bellen – Ridder in de Orde van Oranje-Naussau
Arie van Bellen kreeg de Koninklijke onderscheiding vanwege een hele serie maatschappelijke functies. Bestuurslid van de Stichting Beheer Renbaan Duindigt in Wassenaar bijvoorbeeld, maar ook bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Harddraverij- en Renvereniging (KNH&RV). Lid van de medezeggenschapsraad van basisschool GDT Oegstgeest, vrijwilliger bij de Leidse- en Oegstgeester Hockey Vereniging (LOHC) en lid van het college van kerkvoogden van de Vereniging Protestants- en Gereformeerde Kerk Oegstgeest.

Mw. K.L.R. Timmer-van Herwijnen – Lid in de Orde van Oranje-Naussau
Karen Timmer-van Herwijnen kreeg de onderscheiding vanwege haar activiteiten als klassenassistent bij de Mytylschool de Thermiek, vrijwilliger bij Make-A-Wish Nederland, vrijwilliger bij de Leidsche en Oegstgeester Hockey Club (LOHC), collectecoördinator van KWF Kankerbestrijding en vrijwilliger bij Amref Flying Doctors.

Dhr. P. Sigmond – Ridder in de Orde van Oranje-Naussau
Peter Sigmond is mede-oprichter en begeleider van het project Atlas Mutual Heritage, vrijwilliger bij het project Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland, bestuurslid van de Stichting Huis Van Oranje Nassau en de Stichting Officiële Geschenken van het Huis van Oranje-Nassau, voorzitter (2010-2014) van en vrijwilliger bij de Maatschappij voor Nederlandse Letterkunde, bestuurslid van de Historische Vereniging Oegstgeest, redacteur bij het tijdschrift Scheepshistorie en voorzitter van de Stichting Early Modern History of the Low Countries.

Advertentie

Maatschappij Oegstgeest


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×