Een mogelijk toekomstbeeld: geen auto's en bussen op de Turfmarkt. (Foto: Chris de Waard).

Proef met verkeersafsluitingen Rijnzichtbrug en Turfmarkt succesvol

Een experiment waarbij de Rijnzichtbrug en Turfmarkt werden afgesloten, inclusief het omleiden van de daar gelegen busroutes, blijkt niet te leiden tot extra verkeersknelpunten. Dat blijkt uit een brief van het stadsbestuur. De uitkomsten van de proef dragen bij aan wens van het college van b en w om de Leidse binnenstad zoveel mogelijk autoluw te maken.

De verkeerssituatie in de Leidse binnenstad is al langer een punt van discussie. Actiegroep ‘Kloptalseenbus’, opgericht na het verschrikkelijke bus-ongeval met de zevenjarige Doris, startte vorig jaar een petitie om enkele veiligheidsmaatregelen af te dwingen. Onder meer het begrenzen van de maximumsnelheid tot 15 kilometer per uur en het aan banden leggen van streekvervoer door de binnenstad. Wethouder Ashley North (GroenLinks) beloofde al dat de Leidse binnenstad ‘stapje voor stapje autoluw zal worden’.

Eén van de middelen die hieraan kan bijdragen is het toepassen van omleidingen en zogenaamde verkeersknips. Daarom onderzocht het stadsbestuur de afgelopen tijd de mogelijkheden om de Stationsweg en de Steenstraat compleet vrij te maken van bussen en auto’s. Ook werd er gekeken naar het autovrij maken van de Rijnzichtbrug autovrij om de bussen om te leiden.

Vrijwel geen toename verkeershinder
Uit het onderzoek bleek dat er zo goed als geen nieuwe knelpunten ontstaan door het weren van auto’s op deze plekken. Alleen het kruispunt ter hoogte van de Plesmanlaan/Haagse Schouwweg krijgt te maken met een forse groei van het verkeer. Voor deze specifieke kruising wordt een nieuw onderzoek uitgevoerd, dat oorspronkelijk niet op de planning stond. Rond de zomer verwacht het college de uitkomsten hiervan.

Zodra de uitkomsten van het vervolgonderzoek bekend zijn, zal het college besluiten wanneer en in welke mate de Turfmarkt en Rijnzichtbrug autovrij kunnen worden gemaakt.

Advertentie

Leiden Nieuws Politiek Autoluwe Binnenstad


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×