Op deze plek komt een deel van het recreatiepark. (Foto: Frans Wiersma).

Gemeente Leiden geen voorstander van komst recreatiepark Vlietland

De gemeente Leiden is geen voorstander van het privatiseren van delen van de Vlietzone, waaronder de komst van het recreatiepark Vlietland. Dat zegt het college van B & W in reactie op vragen van Partij voor de Dieren en GroenLinks Leiden. “Binnen de Vlietzone is er wat Leiden betreft geen ruimte voor deze functie”, schrijft het college.

Aan de noordkant van Vlietland liggen plannen voor de bouw van 222 recreatiewoningen. Dat ligt in de gemeente Leidschendam-Voorburg, maar vanuit de aangrenzende gemeenten Voorschoten en Leiden is er veel weerstand tegen de plannen.

De gemeente Leiden geeft aan dat de plannen voor een recreatiepark al langer geleden zijn vastgesteld en dat er in de huidige plannen slechts ‘programmatische aanpassingen’ zijn gedaan. Maar het college is het eens met de vragenstellers van Partij voor de Dieren en GroenLinks dat de groengebieden in de Leidse regio van belang zijn voor mens en natuur. “Gezien de nadelen voor de natuurwaarden is het college geen voorstander van deze ontwikkeling en is er binnen de Vlietzone wat Leiden betreft geen ruimte voor deze functie.”

De gemeente Leiden heeft vragen en aandachtspunten gestuurd naar de gemeente Leidschendam-Voorburg, maar deze hebben niet geleid tot aanpassingen van het bestemmingsplan. Leiden houdt de ontwikkelingen in de gaten en blijft met Leidschendam-Voorburg in gesprek. “Ondanks het feit dat wij het op inhoudelijke gronden niet eens zijn, blijven wij kiezen voor het constructieve gesprek om de impact van deze ontwikkeling voor Leiden en haar inwoners zo klein mogelijk te houden.”

Leiden Politiek Dutch Lake Residence - Vlietland


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×