De luxe vakantiewoningen zijn gepland in het groene gebied rechts op de afbeelding. (Google Maps).

Ook Leidse politiek mengt zich in discussie rond recreatiewoningen Vlietland

Na omwonenden, de Vrienden van Vlietland, een burgerinitiatief uit Voorschoten en de Voorschotense oppositie, wil nu ook een deel van de Leidse gemeenteraad inspraak in de plannen voor een groot project waarbij 222 recreatiewoningen worden gebouwd in Vlietland. Dat gebeurt weliswaar op grondgebied van de gemeente Leidschendam-Voorburg, maar het gebied wordt door inwoners van de hele regio gebruikt.

De Partij voor de Dieren en GroenLinks Leiden hebben nu vragen gesteld aan het Leidse college van burgemeester en wethouders. De partijen vrezen dat het natuurlijke evenwicht in het gebied ernstig wordt verstoord als de aanleg van het park doorgaat. Ze vragen het stadsbestuur daarom om zich bij de gemeente Leidschendam-Voorburg en de provincie Zuid-Holland hard te maken voor het openhouden van het gebied, zodat dat voor iedereen toegankelijk blijft. “Het ligt immers vlak over onze gemeentegrens”, zo betogen de Leidse raadsleden Martine van Schaik, Laura Delver en Emma van Bree. “Deze ingrijpende ontwikkelingen vergen daarom zorgvuldig overleg tussen de betrokken gemeentes.

In Vlietland komt een vakantiepark met 222 recreatiewoningen tot 120 vierkante meter groot, 569 parkeerplaatsen, een restaurant en een bedrijfswoning. Die plannen zijn al zo’n zeventien jaar oud, maar door verschillende oorzaken gebeurde er lange tijd weinig tot niets mee. Nu komt de start van de realisatie in zicht en buigt de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg zich komend najaar over het bestemmingsplan dat het park mogelijk moet maken. Daartegen ontstaat nu opnieuw veel verzet.

Een petitie tegen Dutch Lake Residence, zoals het plan heet, is sinds dit weekeinde al 10.000 keer onderschreven. Hiltje Haasjes die de petitie begon, vindt juist het feit dat het plan al zo oud is, pleit voor een herziening ervan. “Er is in zeventien jaar veel veranderd. Er is in Voorschoten bijvoorbeeld een hele woonwijk bijgekomen en dan hebben we het nog niet eens over de stikstofproblematiek. Als je zo’n plan nu zou maken, zou het alleen gaan om dagrecreatie en niet om verblijfsrecreatie.”

In het Sleutelstad-programma Nieuws071 lichtte Hiltje Haasjes van Burgerinitiatief Voorschoten maandag toe waarom zij de petitie tegen 222 vakantiewoningen in Vlietland is gestart.

De PvdD en GroenLinks Leiden wijzen erop dat voor het nieuw aan te leggen recreatiepark duizenden bomen en struiken worden gekapt. “Het gaat om een gebied van meer dan vier voetbalvelden”, aldus de vragenstellers. “Daarnaast worden de recreatiefaciliteiten flink uitgebreid. Van nieuwe fietspaden tot stranden, en van restaurants tot een aanlegplaats voor een rondvaartboot. Aan te leggen toegangswegen zitten daar nog niet bij.” De partijen wijzen er verder op dat roofvogels zoals de buizerd, sperwer en de havik in het gebied leven. “Vogels die een groot bosgebied nodig hebben om zich blijvend te vestigen.” Ook blijkt uit een rapport dat bij het nieuwe bestemmingsplan is gevoegd dat het noordelijke deel van Vlietland een essentieel foerageergebied is voor vijf vleermuissoorten.

Leiden Politiek Regio Voorschoten Dutch Lake Residence - Vlietland


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×