(Foto: Pixabay).

Leiden geeft extra geld uit aan taalonderwijs vluchtelingenkinderen

Met de subsidieregeling ‘Internationale taalklassen Leiden 2022’ zorgt het Leidse stadsbestuur ervoor dat alle vluchtelingenkinderen taalonderwijs kunnen blijven volgen. Ook kinderen die tijdelijk in ons land zijn, hebben, volgens de wet, recht op onderwijs. De subsidie moet voorkomen dat er onvoldoende geld is om de kinderen, die extra taalles nodig hebben om de basisschool te kunnen doorlopen, Nederlands te leren.

“We vangen steeds meer kinderen op die moesten vluchten. Dat doen we graag. Maar dit zorgt er ook voor dat de vraag om taalonderwijs stijgt”, zegt wethouder Abdelhaq Jermoumi. In de subsidieregeling heeft hij vastgelegd wanneer en op welke manier de gemeente bijdraagt in de kosten van nieuwkomersonderwijs voor kinderen in het basisonderwijs. “Het is aanvullend. Scholen krijgen in de eerste plaats bijzondere bekostiging vanuit het Rijk voor deze leerlingen.”


Wethouder Abdelhaq Jermoumi in gesprek met verslaggever Chris de Waard over de extra subsidie voor taalklassen.

Gelijke kansen
Leidse scholen verzorgen ook het taalonderwijs aan kinderen die worden opgevangen in de regio. “Dat is ook een reden waarom het college kiest voor een aparte subsidieregeling. We willen gelijke kansen op een goede schoolloopbaan voor kinderen in de hele Leidse regio”, legt Jermoumi uit.

Het college kiest tevens voor een aparte subsidieregeling om beter onderscheid te kunnen maken tussen de kosten voor nieuwkomersonderwijs en de kosten voor het tegengaan van onderwijsachterstanden. “Je kunt dan ook, in de regio, beter duidelijk maken hoe groot de kosten van het extra taalonderwijs zijn.”

De regeling geldt voor 2022. “De situatie in Oekra├»ne is op dit moment zo onduidelijk dat we niet kunnen zeggen hoe de behoefte na 1 januari is. We blijven het volgen. Zolang extra onderwijs nodig is, blijven we het aanbieden.”

Leiden Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×