Demonstratiemodel van warmtepompen. (Foto: Louis Smit)

Wijken: aanpak energietransitie door gemeente Leiden is ontluisterend

Het Leidse college van B en W dendert met oogkleppen op door naar een collectief warmtenet, terwijl de gemeenteraad heeft besloten dat verschillende scenario’s voor de energietransitie moeten worden onderzocht. Ontluisterend, zo noemen wijkvereniging Houtkwartier en burgerinitiatief TegenGas Merenwijk deze aanpak.

Zij doen dit in een open brief aan de gemeenteraad. Ze slaan aan op uitspraken van B en W waaruit blijkt dat de gemeente voornamelijk inzet op collectieve oplossingen, zoals aansluiting op de pijpleiding WarmtelinQ+. Deze zou dan restwarmte van de industrie in Rotterdam naar Leiden moeten brengen. Volgens wethouder Yvonne van Delft van Energie, Werk en Inkomen en Cultuur kunnen Leidenaren binnenkort op een kaart zien wanneer voor de verschillende Leidse wijken een warmtenet beschikbaar komt.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Yvonne van Delft over individuele versus collectieve oplossingen voor de energietransitie.

In een gesprek met Omroep Sleutelstad zei Van Delft dat iemand daarmee kan bepalen of het loont om een warmtepomp te nemen. Daarbij merkte zij wel op: “Als een bepaald percentage wijkbewoners een individuele oplossing kiest, dan is het eigenlijk niet meer betaalbaar voor de rest om een collectieve oplossing voor elkaar te krijgen”. In het gesprek zinspeelde zij op wettelijke dwang van burgers om deel te nemen aan een collectieve warmteoplossing en op het van het gas afsluiten van hele wijken.

Chris de Waard in gesprek met Cent van Vliet van Tegengas Merenwijk over de energietransitie.

Kosten
De gemeenteraad heeft het college van B en W gevraagd om verschillende scenario’s uit te werken, waaronder een zonder WarmtelinQ+. “Het is noodzakelijk om de kosten voor burgers en voor alle belastingbetalers zichtbaar te maken. Dit geldt ook voor de vraag welke bron tot welke CO2-reductie leidt”, zeggen Tegengas en Houtkwartier. “Voor elk scenario dient de volledige oplossing van bron tot en met de aansluiting te worden uitgewerkt. Maak transparant wat de voor- en nadelen van elk scenario zijn zodat bewoners verantwoorde besluiten kunnen nemen”, aldus hun brief.

Volgens hen scoort de restwarmte vanuit Rotterdam slecht als het gaat om het verminderen van de CO2-uitstoot en zijn de maatschappelijke kosten en de risico’s van dat scenario bijzonder hoog. De gemeenteraad en de bewoners willen eerst betrouwbare gegevens en vergelijkingen zien voordat over de uitvoering kan worden gesproken.

Oogkleppen
“De praktijk toont evenwel het tegendeel aan. Er zijn sterke aanwijzingen dat de gemeente nu al bezig is met uitvoeringsplannen. Met de aanbesteding van een nieuw stadsverwarmingsproject is al begonnen”, zo schrijven de vertegenwoordigers van het Houtkwartier en de Merenwijk.

Ze stellen dat het college met oogkleppen op doordendert op de weg naar uitbreiding van stadsverwarming. “Deze is of komt in handen van buitenlandse bedrijven waarbij individuele bewoners voor tientallen jaren vastzitten aan ‘wurgcontracten’ met een monopolist. De bewoners worden op deze wijze tevens afgesloten van nieuwe technologische innovaties.”

Gasleidingen behouden
De gemeenteraad heeft in maart 2022 besloten dat de gas-infrastructuur in stand moet worden gehouden, ook omdat die later gebruikt kan worden voor nieuwe vormen van energie. Tegengas en Houtkwartier: “Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om de accenten, die het kabinet legt bij hybride warmtepompen (waarvoor gas nodig is), ook in Leiden vorm en inhoud te geven. Uit de uitspraken van B en W blijkt geen enkele steun voor deze belangrijke stappen die het gasverbruik substantieel verminderen.”

Ook Partij Sleutelstad is kritisch op de aanpak van de energietransitie door de gemeente. Zij verbaast zich over de lage bekendheid van de mogelijkheden van ondersteuning bij de verduurzaming van individuele woningen die het kabinet propageert. Met name reageert de partij op de lage bekendheid van de advisering door wijkambassadeurs en energiecoaches en van de verduurzamingswebsite gagoed.nl “Is het college het met ons eens dat de bekendheid van wijkambassadeurs, energiecoaches en gagoed.nl fors moet worden vergroot? Zo ja, naar welk percentage streeft het college? Welke acties worden verricht om hun bekendheid te vergroten?”, zo vraagt Partij Sleutelstad. Deze partij stelde eerder al vragen over de lage score van Leiden bij het stimuleren van de aanschaf van warmtepompen.

Advertentie

Duurzaamheid Economie Leiden Maatschappij Politiek


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×