(Foto: Robbert van Cleef).

Natuurlijke oevers Park Cronesteyn tegen opmars rivierkreeft

Bij de start van een onderzoek naar maatregelen tegen rivierkreeften, heeft het Hoogheemraadschap Rijnland in Park Cronesteyn 148 rode Amerikaanse rivierkreeften gevangen. Uitheemse rivierkreeften, zoals de rode Amerikaanse rivierkreeft, veroorzaken schade met hun vraat- en graafgedrag. Waterplanten verdwijnen en oevers kalven af. Op diverse locaties in Nederland vinden daarom pilots plaats om te bepalen wat de effectiviteit van het wegvangen deze dieren is.

In Park Cronesteyn zijn vijf plekken onderzocht, waarvan drie langs oevers die komende winter opnieuw worden ingericht en twee op plekken waar niets verandert. Bij de nieuwe inrichting worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. “Dat zorgt ervoor dat rivierkreeften minder goed holen kunnen graven én dat het gebied aantrekkelijker wordt voor natuurlijke vijanden van de rivierkreeft, zoals vogels en roofvissen”, aldus Waldo von Faber van het Hoogheemraadschap.

Effect
Nu worden de exoten nog weggevangen met visfuiken of kreeftenkorven. De pilot levert een bijdrage aan de gezamenlijke onderzoeksagenda van de landelijke aanpak van uitheemse rivierkreeften. “We verwachten dat het natuurlijk evenwicht hierdoor sneller herstelt`, zegt Von Faber. “Dat zorgt niet alleen voor minder rivierkreeften, maar ook voor een betere waterkwaliteit.”

In 2023 en 2024 meet Rijnland opnieuw op dezelfde plekken. Zo is te zien wat het effect is van de genomen maatregelen op het aantal kreeften in het water.

Leiden Maatschappij


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×