Het Rapenburg moet in de toekomst autovrij worden, maar kan ook nu al wel wat extra groen gebruiken. (Foto: Chris de Waard)

Eduard Groen: Groene verbinding via boomspiegels Rapenburg

Leidenaar Eduard Groen verruilde in 2019 zijn baan bij de griffie van de Tweede Kamer voor een opleiding tuinontwerp en plantenkennis. De binnenstadbewoner sloot zich vervolgens aan bij de Bomenbond Rijnland en doet sindsdien zijn naam eer aan. Het vergroenen van de binnenstad is zijn nieuwe missie.

Het eerste concrete groenproject was samen met een aantal buurtbewoners het vergroenen van zijn eigen woonomgeving. Boomspiegels, het vak rond de stam van een boom, langs het Gerecht werden door de gemeente flink vergroot en vervolgens werden ze beplant met onder meer vuurdoorns, franjekelken, vleesbessen, kardinaalsmutsen, sieruien, lavendel en zuurbesstruiken.

Inmiddels is Groen klaar voor het grote werk. De afgelopen periode schreef hij een projectplan voor het vergroenen van alle boomspiegels aan het Rapenburg. Dat plan is nu in concept klaar en rijp voor overleg met de bewoners. Die hebben het inmiddels in hun e-mail ontvangen. Het behelst kortweg het vergroenen van vijftig boomspiegels aan de statige gracht met als doel meer biodiversiteit in dit deel van de binnenstad, het verfraaien van de buurt en het vormen van een groene verbinding tussen de hoek Breestraat/Noordeinde tot pakweg de Nonnenbrug.

Eduard Groen vertelt in Nieuws071 over zijn plan voor het vergroenen van het Rapenburg.

Maagdenpalm
Het is de bedoeling van Groen dat de boomspiegels worden onderhouden door de bewoners. Vooralsnog voor een periode van drie jaar. Na evaluatie kan dan worden besloten of het project doorgezet wordt. Voor de beplanting stelt Eduard Groen voor om aan te sluiten bij planten die van nature ook in lindebossen voorkomen. De bomen langs het water van het Rapenburg zijn namelijk allemaal lindes. Groen: “Het gaat dan om plantensoorten als maagdenpalm en kruipend zenegroen.”

Gewildkruid
Ook zogenoemd gewildkruid kan een plekje veroveren in de boomspiegels. Dat zijn planten die zich spontaan in de boomspiegels vestigen en het groene beeld versterken. “Sommige spreken van onkruid”, lacht Eduard bij de term gewildkruid. “En met goed onderhoud kan je dat (letterlijk) prima binnen de perken houden. Als het aan Groen ligt worden al dit voorjaar de eerste boomspiegels aan beide zijden het Rapenburg beplant.

Duurzaamheid Leiden Maatschappij


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×