De Leidse kunstenaar Jos Agasi sprak een statement uit over het belang van makers in Leiden. (Foto's: Chris de Waard)

Spreekuur cultuurmakelaar wordt protestbijeenkomst

Het wekelijkse cultuurspreekuur ‘Bakkie Kunst’ van de Leidse cultuurmakelaar Guido Marchena is maandagochtend uitgelopen op een actievergadering van een deel van de Leidse cultuursector. Die komt in opstand nu het Leidse college heeft besloten om per 2025 te stoppen met het Cultuurfonds Leiden.

Vertegenwoordigers van onder meer de Leidse Schouwburg-Stadsgehoorzaal, kunstenaarsvereniging Ars Aemula Naturae, de Vereniging kunstenaars Haagweg 4, de Museumnacht Leiden en Stad Leiden waren naar de centrale bibliotheek in de Nieuwstraat gekomen om cultuurmakelaar Guido Marchena een hart onder de riem te steken en ook om plannen te maken om het in de ogen van de sector onzalige besluit tegen te houden.

Verschillende culturele instellingen en makers gaan contact opnemen met raadsleden van de verschillende politieke partijen in Leiden. Ook kan de gemeenteraad op heel wat insprekers rekenen als de raadscommissie Werk en Middelen de voorgenomen bezuiniging op 29 juni op de agenda heeft staan.

De Leidse kunstenaar Jos Agasi sprak een statement uit over het belang van makers in Leiden. “En de tekst gaat vandaag ook als open brief naar het college van burgemeester en wethouders en naar de gemeenteraad”, zegt Agasi strijdbaar. Een van de zaken waarvoor hij aandacht vraagt is fair pay. Zo’n eerlijke vergoeding voor het werk dat kunstenaars doen, is een van de zaken waar het college een deel van het geld in wil steken dat wordt bespaard als het cultuurfonds wordt opgeheven. Agasi: “Maar zo laten ze het klinken alsof het een tegenvaller is, terwijl het gewoon normaal respect is voor makers.”

Overigens kunnen de verschillende fracties eerst zelf al laten weten wat ze van de financiĆ«le plannen vinden die het college van burgemeester en wethouders hebben opgeschreven in de zogeheten ‘Kaderbrief’. Op 15 juni houden alle partijen, voorafgaand aan de inhoudelijke commissievergaderingen die in de tweede helft van juni plaatsvinden, hun algemene beschouwingen waarin ze alvast een voorschot nemen op de in te nemen standpunten.

Cultuur Leiden Cultuurfonds Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×