De bouwlagen van de nieuwbouw in de Prinsessenbuurt. (Foto: PR).

Leidse gemeenteraad kiest voor koopflats in Prinsessenbuurt

De Leidse gemeenteraad wil meer koop en minder huur in de Prinsessenbuurt. Het plan om in de Prinsessenbuurt flats te bouwen, is donderdag in de raadsvergadering met die wijziging aangenomen. Op de plek waar De Sleutels 140 rijtjeswoningen uit de jaren vijftig gaat slopen, mogen nu 425 appartementen worden teruggebouwd. De helft wordt sociale huur, en de andere helft koopappartementen.

De samenstelling van de appartementen in de Prinsessenbuurt zoals gewenst door de Leidse gemeenteraad is: 213 sociale huurappartementen, 128 middeldure koopappartementen (tot 450.000 euro) en 84 duurdere koopappartementen (tot 600.000 euro). Volgens het CDA en VVD krijgen senioren en 50-plussers uit de naastgelegen buurten met deze indeling de mogelijkheid hun eengezinswoningen in te ruilen voor een gelijkvloerse koopappartement zodat er doorstroom ontstaat op de woningmarkt.


Antoine Theeuwen, Julius Terpstra en Tobias Sandoval Garcia over plan Prinsessenbuurt

De Partij voor de Dieren kon de wijziging van huurappartementen naar koopappartementen in het plan van het stadsbestuur niet waarderen. “Een woning kopen lijkt het hoogst haalbare voor de VVD en sommige andere partijen”, reageerde raadslid Martine van Schaik (PvdD) ontstemd. “Het verheerlijken van koopwoningen is een politieke keuze. Huur en sociale huur zijn meer dan alleen maar een opstapje naar koop. Daarom stemt de PvdD tegen.”

Einde volksbuurt
De VVD ziet daarentegen een groot tekort aan betaalbare koopwoningen in Leiden. “Koopwoningen hebben als voordeel dat bewoners er vaak langer blijven wonen en daarmee ook een grotere betrokkenheid voelen met de buurt”, stelde Tom Leest (VVD). De gemeenteraad geeft De Sleutels wel enige vrijheid om de helft van de appartementen niet als koop te bouwen, want de opdracht voor koop is grotendeels geformuleerd als een inspanningsverplichting en niet als een resultaatverplichting.

Met de extra toevoeging van koopappartementen in de Prinsessenbuurt kiest de Leidse gemeenteraad voor een stevige gentrificatie van het Noorderkwartier. De opzet van de nieuwe wijk zal namelijk veel nieuwe kapitaalkrachtige bewoners aantrekken. De meeste van de huidige huurders zullen de koopappartementen niet kunnen betalen. Doordat het aantal sociale huurwoningen relatief sterk afneemt, verdwijnt het ‘volkse’ karakter van de Prinsessenbuurt.

Draagvlakmeting
Tot 2030 moeten er 8.800 woningen bijgekomen zijn in Leiden. Dus een voorstel voor een draagvlakmeting onder de huidige bewoners waarbij zij een bindend recht krijgen om het plan voor sloop en nieuwbouw tegen te houden, ging veel partijen te ver. Alleen PvdD, Partij Sleutelstad, SP en de ChristenUnie steunden dit voorstel. Er komt nog wel een niet binnende draagvlakmeting, omdat zo’n meting verplicht is, maar de uitkomst ervan heeft nu in de praktijk geen invloed op de sloop- en nieuwbouwplannen.

“We hadden de positie van de bewoners van de Prinsessenbuurt sterker willen maken”, zei Antoine Theeuwen (SP) na afloop van de gemeenteraadsvergadering verontwaardigd. “De draagvlakmeting wordt ondermijnd. Waarom vraag je bewoners dan om hun mening?” Met de huidige formulering kan ondanks een nee-stem van de bewoners worden afgeweken van hun wensen als aannemelijk gemaakt wordt dat zij hun keuze niet gemaakt hebben op basis van de ´juiste´ informatie.

De SP, Partij Sleutelstad, PvdD en de ChristenUnie stemden donderdagavond dan ook tegen het hele plan van het stadsbestuur voor de Prinsessenbuurt. Vooral omdat ze het plan schofferend vinden voor de huidige bewoners van de sociale huurwoningen. De andere partijen waren vooral blij met de vele nieuwe appartementen in het plan voor de Prinsessenbuurt en stemden dan ook voor.

De bouwlagen van de nieuwbouw in de Prinsessenbuurt.

Duurzaamheid Economie Leiden Maatschappij Politiek


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×