Fractievoorzitter Rembrandt Rowaan van GroenLinks sprak namens de voltallige raad een verklaring voor. (Afbeelding: Gemeenteraad Leiden)

Leidse raad spreekt unaniem steun uit voor wethouder Van Delft

De Leidse gemeenteraad heeft zich unaniem achter wethouder Yvonne van Delft geschaard. Die kwam in zwaar weer terecht nadat ze namens het college van burgemeester en wethouders vragen in de raad had beantwoord over een statement van Theater de Generator over de oorlog in Gaza.

Ten onrechte werd daarover, vooral via sociale media, beweerd dat het zou gaan om een oproep om Joden te boycotten. Na het beantwoorden van de vragen in de raad kreeg ook de wethouder het zwaar te verduren. Ze kreeg niet alleen scheldpartijen over zich heen, maar ook bedreigingen. In sommige gevallen waren de uitingen aan haar adres strafbaar.

Namens alle fracties sprak fractievoorzitter Rembrandt Rowaan van GroenLinks Leiden tijdens de commissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid, de volgende verklaring uit:

“Steeds vaker zijn volksvertegenwoordigers en bestuurders het mikpunt van nare, intimiderende reacties en bedreigingen. Helaas komt dat ook voor in onze stad Leiden. In het recente verleden, maar ook onlangs, zijn extreme uitingen en bedreigende reacties binnengekomen. Dit keer aan het adres van wethouder Van Delft. Uitingen die in sommige gevallen zelfs in aanmerking komen voor aangifte.

De voltallige Leidse gemeenteraad neemt met klem afstand van de extreme (voornamelijk online) haatberichten en bedreigingen die bij onze bestuurders en volksvertegenwoordigers binnenkomen. Nogmaals benadrukken wij als politieke partijen dat wij staan voor inclusie. Bedreigingen en intimidatie jegens onze politici kunnen en zullen we nooit accepteren. Want in Leiden zoeken we de verbinding en beslechten we verschillen met een respectvolle dialoog.”

College
Aansluitend sprak burgemeester Peter van der Velden zich ook uit tegen de bewering dat wethouder Yvonne van Delft, of enig ander lid van het college, antisemitisme zou steunen.

“Daar is geen sprake van, daar is nooit sprake van geweest. Het is een bewering die ons allemaal raakt, en die op geen enkele manier logisch in verband kan worden gebracht met de tolerante en inclusieve boodschappen die wethouder Van Delft altijd heeft uitgedragen. De wethouder is verzeild geraakt in een situatie, waarbij in een hoog tempo via online kanalen onwaarheden en verdraaiingen werden gepresenteerd als feiten. Dat leidde vervolgens tot misvattingen, ongepaste aantijgingen en zeer kwetsende verwensingen; een situatie waarin een dialoog niet mogelijk is. Vanwege de radicale toon en intensiteit in de discussies heeft het college zich niet publiek gemengd in de ophef. Wél zochten we vanuit het college contact met mensen uit de Joodse gemeenschap in Leiden en daarbuiten om toelichting te geven bij het beeld dat via sociale media werd verspreid.

Leiden is een stad van inclusie. We zijn tegen discriminatie van welke bevolkingsgroep, religie, overtuiging dan ook. Als leden van het college van burgemeester en wethouders zetten wij ons dagelijks in voor behoud van die normen en waarden in de Leidse samenleving. Daarbij is één aspect onmisbaar, er moet altijd ruimte zijn voor het voeren van de dialoog.
In Leiden is er plek voor iedereen, hier moedigen we aan tot gesprek. Dat doen we met aandacht, op een respectvolle manier en door elkaar vragen te stellen. Zo kunnen we samen werken aan begrip, empathie en steun die juist nu zo belangrijk is. Dit is een opvatting die wij menen te delen met de raad en waarin wij ons door u gesterkt voelen. Wij danken de raad voor de betrokkenheid bij deze kwestie. En voor het statement dat u gezamenlijk uitdraagt.

Leiden Maatschappij Politiek


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×