Leiden gaat nieuw beleid maken waarbij openbare verlichting zo mogelijk wordt gedimd. (Foto: Chris de Waard)

Leiden dimt openbare verlichting, of zet ze uit

De gemeente Leiden gaat de openbare verlichting dimmen op plekken waar dat mogelijk is. Dat schrijft wethouder Ashley North in een brief aan de gemeenteraad.

Als aanleiding noemt North niet alleen de hoge energiekosten die de gemeente ervoor moet maken, maar ook zaken als het bemoeilijken van nachtrust bij mensen en verstoring van het ritme bij dieren. Zelfs planten hebben te lijden onder nachtelijke verlichting. Onderzoek toont directe gevolgen aan voor de fysiologische kenmerken van de cyclus van planten.

Het verlichten van de openbare ruimte is een publieke taak die vooral is gebaseerd op de behoefte aan sociale veiligheid en verkeersveiligheid. “Inmiddels begint ook het besef steeds meer door te dringen dat verlichting ook negatieve consequenties heeft”, aldus North in zijn brief. Daarom wordt het verlichtingsplan dat alweer uit 2013 dateert aangepast.

Dimmen
Met het nieuwe beleid wil de gemeente meer ‘donkerte’ creëren. Ook wordt het energieverbruik erdoor teruggedrongen en neemt lichtoverlast af. Het dimmen van de straatverlichting gebeurt alleen als het geen negatieve effecten heeft op de (verkeers)veiligheid en inclusie. Naast het dimmen van de straatlantaarns wordt ook gekeken of de verlichting korter kan branden of zelfs helemaal verwijderd kan worden.

Komend najaar en winter wil Leiden starten met proeven in enkele wijken, maar ook in natuurgebieden en langs doorgaande wegen. De raadsleden worden te zijner tijd meegenomen op een werkbezoek aan de gedimde en verduisterde plekken. Op basis van de ervaring die daarmee wordt opgedaan, wordt volgend voorjaar een nieuw beleidsplan vastgesteld voor de openbare verlichting.

Woningbouwcorporaties
Naast het onder de loep nemen van de verlichting waarvoor de gemeente zelf verantwoordelijk is, gaat Leiden ook het gesprek aan met externe partijen die de openbare ruimte ’s nachts in het licht zetten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld op woningbouwcorporaties.

Een type openbare verlichting valt buiten het nieuwe beleid. Voor het aanlichten van bijzondere gebouwen en monumenten ontwikkelde de gemeente eerder apart beleid dat is verankerd in de zogenoemde illuminatienota ‘VerLEIDEN met Licht’. Daar wordt later apart naar gekeken.

Advertentie

Duurzaamheid Leiden Maatschappij


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×