Schetstekening van een eerdere versie van het plan. (Foto: Van Manen Architecten)

Nieuw plan Almondehoeve: Bruggetje alleen voor voetgangers, geen overdekte parkeerplekken

De gemeente Oegstgeest heeft een nieuw plan voor de nieuwbouw op de locatie van antiekwinkel Almondehoeve. Een eerder plan kon op nogal wat bezwaren van omwonenden rekenen, en werd op de dag van de behandeling in de gemeenteraad door het college ingetrokken. In het nieuwe plan is een kleiner gedeelte van het grondoppervlak bebouwd, doordat overdekte parkeerplaatsen geschrapt worden. Ook is een omstreden bruggetje in het nieuwe plan nog enkel voor voetgangers geschikt.

De gemeente en ontwikkelaar Citystone willen op het gebied waar nu nog antiekwinkel Almondehoeve gelegen is in totaal 160 woningen bouwen. Hoewel dat aantal op kritiek van omwonenden kon rekenen, is dat streven met nieuwe plan niet veranderd. Een aantal andere grote bezwaren van omwonenden worden in het nieuwe plan wel aangepakt.

Inkijk
Een bruggetje zou oorspronkelijk als ontsluiting voor fietsers en voetgangers moeten dienen. Inwoners van voornamelijk de Groenhoevelaan zaten hier niet op te wachten. De verwachte toename van fietsverkeer zou niet passend zijn in de rustige en smalle straat, en zou voor gevaarlijke situaties kunnen leiden, zo vreesden de inwoners.

Bovendien was omwonenden voorgehouden dat het om een voetgangersbrug ging. Dat wordt het in het nieuwe plan dus alsnog. Verder wordt het bruggetje kleiner, waardoor er minder inkijk in achtertuinen van omwonenden zou moeten zijn.

Met het schrappen van de overdekte parkeerplaatsen moeten vooral kritische stemmen in de gemeenteraad tegemoetgekomen worden. Daar was namelijk kritiek op het overschrijden van de zogenaamde rood-voor-rood regeling. Dit uitgangspunt stelt dat oude gebouwen vervangen mogen worden voor nieuwe bebouwing, maar dat het bebouwde grondoppervlak niet mag toenemen. In het oude plan werd dit principe flink overschreden. In het nieuwe plan komt er ook meer bebouwing terug dan er verdwijnt, maar is de overschrijding minder groot.

Waterhuishouding
Een aantal andere wijzigingen heeft te maken met onder meer waterhuishouding, de hoogte van gebouwen en speelgelegenheid. Om regenwater op te vangen en af te voeren is een nieuwe sloot ingepland langs de Pastoorswetering. In het zogenaamde ‘groene hart’ van de ontwikkeling is nu een speelgelegenheid voor kinderen opgenomen. Tenslotte is een hoger gedeelte van de Oegstgeester hofjes, een initiatief voor woningen voor ouderen, verplaatst zodat de bebouwing beter aansluit op bestaande gebouwen.

De gemeenteraad gaat eind juni opnieuw over het voorstel in gesprek.

Maatschappij Oegstgeest Politiek Nieuwbouw Almondehoeve


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×