(Video: Anita Janssen)

Laatste melkveehouder van Leiden raakt groot stuk land kwijt door conflict

Wilbert van der Post, de laatste melkveehouder van Leiden, is zeventien hectare grond in de Oostvlietpolder verloren door een conflict met het Zuid-Hollands Landschap.

Van der Post pachtte jarenlang deze grond, maar na wederzijdse verwijten, is de pacht stopgezet. “Ik ben daar heel boos over, want dat betekent dat ik al mijn jongvee weg moet doen, omdat er simpelweg te weinig land is voor mijn melkvee.”

Van der Post van de Elzahoeve aan de Vlietweg heeft nog zeventien hectare eigen grond over, maar dat is onvoldoende om zijn veestapel op peil te houden. Het Zuid-Hollands Landschap laat in een verklaring weten dat er een fundamenteel verschil van inzicht bestaat over het beheer van het weidevogelgebied.

“Ondanks herhaalde pogingen om tot een gezamenlijke aanpak te komen, heeft de pachter zich niet gehouden aan de gemaakte afspraken. De verpachting vindt per kalenderjaar plaats en wordt regelmatig geëvalueerd, maar er is onvoldoende bereidheid getoond om de nodige maatregelen te treffen voor een ecologisch verantwoorde aanpak van het grasland.”

Elk jaar vinden er pachtgesprekken plaats, maar volgens Van der Post werden deze steeds uitgesteld. Hierdoor weigerde hij een tijdje de pacht te betalen. “Het ging me niet om het geld, want ik betaal maar tweehonderd euro per hectare. Maar ik vind het belachelijk dat de pachtgesprekken steeds later in het jaar plaatsvonden. Het seizoen loopt van januari tot december en vorig jaar vonden de pachtgesprekken pas in juni plaats”, aldus de melkveehouder.

Slechte staat
Het Zuid-Hollands Landschap stelt dat de staat van het land ernstig verslechterd is, met een toename van ruigte en ‘storingssoorten’. “Dit maakt het steeds moeilijker om het gebied te herstellen tot waardevol kruidenrijk weidevogelgrasland. De moeizame samenwerking, de slechte conditie van het land en het uitblijven van betalingen hebben geleid tot een verlies van vertrouwen in de mogelijkheid om samen tot een verbetering te komen.”

Van der Post is het pertinent oneens met deze bevindingen. “Ik heb gratis mijn expertise aangeboden. Voordat het Zuid-Hollands Landschap zich met dit gebied ging bemoeien, zaten hier 139 weidevogels; nu zit er niet één meer. Er worden dure expertisebureaus op dit stuk land gezet en dat is doodzonde van het geld, want ik heb de situatie alleen maar zien verslechteren. Je kunt beter je geld in het water gooien, dan zie je nog kringetjes.”

Maaien
Volgens Van der Post had het Zuid-Hollands Landschap ook commentaar op het feit dat hij te laat ging maaien. “Maar het heeft de hele tijd geregend en als je dan maait, gaat je land naar de filistijnen. Dat zag ik absoluut niet zitten”, aldus de melkveehouder. “Men denkt dat wij alleen boeren voor het geld maar dat is zo’n foute gedachte. Een boer leeft met de natuur. Veel weidevogels betekent een gezond bodemleven en dat is weer goed voor mijn koeien. Als we slecht met de natuur zouden omgaan dan snijden we onszelf in de vingers.”

Volgens regiobeheerder Pieter Balkenende van het Zuid-Hollands Landschap is het besluit om de pacht op te zeggen niet lichtvaardig genomen. “Als Zuid-Hollands Landschap hechten we grote waarde aan een goede samenwerking met de pachters. We streven altijd naar constructieve oplossingen. In dit geval zien wij ons echter genoodzaakt om de pacht niet voort te zetten om de ecologische integriteit van het gebied te waarborgen.”

Advertentie

Leiden Maatschappij


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×