Oegstgeest ligt recht boven de aanvliegroute van de Kaagbaan van Schiphol. (Foto: Reinout van Gulick)

Meer dan de helft Oegstgeestenaren ervaart vaak geluidsoverlast

Oegstgeestenaren hebben vaak te maken met geluidsoverlast. In totaal heeft 53 procent van de inwoners vaak last van geluidshinder, 29 procent heeft er soms mee te kampen. Dat blijkt uit een onderzoek dat de gemeente uit heeft laten voeren. Er komt nu een nieuw actieplan om de overlast aan te pakken.

De grootste bron van herrie komt van overvliegende vliegtuigen. 66 procent van de in totaal 1.382 inwoners die de vragenlijst van de gemeente invulden, gaven dit aan als veroorzaker van overlast. Ook auto’s werden vaak genoemd: 58 procent van deelnemers aan de enquête heeft last van langsrazend verkeer.

Schiphol
De gemeente Oegstgeest ligt recht boven de aanvliegroute van de Kaagbaan van Schiphol. Sinds de luchthaven de baan meer is gaan gebruiken, is het aantal klachten bij meldpunt BAS (Bewoners Aanspreekpunt Schiphol) sterk toegenomen. De gemeente staat dan ook al een aantal jaar bovenaan als het aankomt op meldingen van geluidsoverlast van de Kaagbaan.

De gemeente Oegstgeest komt naar aanleiding van het onderzoek met een nieuw actieplan Geluid. Het vorige plan kwam uit 2018 en was aan vervanging toe. Tegen overlast van vliegtuigen worden in het plan geen concrete maatregelen voorgesteld. “Dit valt buiten de directe invloedsfeer van de gemeente Oegstgeest”, aldus de onderzoekers. Wel gaat de gemeente in gesprek met Schiphol om de geluidsoverlast terug te brengen.

Auto’s
Het plan richt zich dan ook vooral op het terugbrengen van lawaai van auto’s. Zo wordt er gekeken naar het aanleggen van stil wegdek en het verlagen van de maximumsnelheid in de gemeente. Ook wordt er gekeken of geluid van de wegen A44 en N444 beter afgeschermd kan worden. De gemeenteraad neemt eind juni een besluit over het actieplan.

Advertentie

Maatschappij Oegstgeest Politiek


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×