De paardenwei waar eind dit jaar een extra AZC komt met driehonderd opvangplekken. (Foto: Chris de Waard)

Afschaffen Spreidingswet heeft geen gevolgen voor Leidse inzet opvang asielzoekers

Dat de nieuwe coalitie van PVV, VVD, BBB en NSC heeft afgesproken dat de Spreidingswet wordt ingetrokken, heeft vooralsnog geen gevolgen voor de inzet van de gemeente Leiden bij het opvangen van asielzoekers. Dat antwoordde wethouder Julius Terpstra afgelopen week op vragen die D66-raadslid Julia de Groot mede namens GroenLinks, de PvdA en de Partij voor de Dieren stelde.

“De Spreidingswet is er voorlopig nog en we moeten ons er dus ook gewoon aan houden”, legt Terpstra uit. Om de wet daadwerkelijk in te trekken moet een intrekkingswet opgesteld worden die vervolgens door de Tweede en de Eerste Kamer moet worden goedgekeurd. “Dus dat duurt sowieso nog wel even.”

D66-raadslid Julia de Groot vroeg namens meerdere partijen hoe Leiden om wil gaan met het weer intrekken van de Spreidingswet.

Wethouder Terpstra van Zorg en Wonen legt uit dat Leiden gewoon vluchtelingen blijft opvangen.

Los daarvan wil Leiden de vluchtelingen ook gewoon blijven opvangen, ongeacht de Spreidingswet. “We willen daarin als stad graag onze verantwoordelijkheid nemen.” Dat betekent onder andere dat de geplande verdubbeling van het aantal opvangplekken langs de Haagse Schouwweg eind dit jaar gewoon doorgaat. Naast het bestaande AZC komen driehonderd extra plekken in tijdelijke woningen op het braakliggende stuk land op de hoek met de Plesmanlaan.

Advertentie

Leiden Maatschappij Politiek


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×