In de plannen verdwijnen de auto's van het Treubplein en komt er ruimte voor gezellige terrasjes. (Foto: Chris de Waard)

Voorschotense raad positief over miljoenen kostende centrumplannen

De plannen die de gemeente Voorschoten heeft met het centrum van het dorp, zijn positief ontvangen in de gemeenteraad. In de zogenoemde ontwikkelvisie staan plannen over aanpassingen in het centrum. Voor de uitvoering van die plannen is veel geld nodig. Begin juli neemt de raad een besluit over herontwikkeling. Dan moet ook de 5,9 miljoen euro die nodig is voor het uitvoeringsprogramma beschikbaar worden gesteld.

“Het aanpakken van het centrum is belangrijk”, zegt centrummanager Cees van Veen. Hij geeft aan dat het centrum meer ‘anno nu’ moet worden, zodat het weer jaren vooruit kan. Ook wethouder Paul de Bruijn vindt dit belangrijk. “Het centrum moet toekomstbestendig en vitaal worden. Een plek die voor de mensen leuk is om naartoe te gaan.”

Treubplein
“Waar we in ieder geval snel mee willen beginnen, is het Treubplein” vertelt de Bruijn. Het plan is om hier een gezellig plein van te maken. Daar hoort bij dat de auto’s grotendeels van het plein verdwijnen. “Ik denk dat onze inwoners en onze centrumondernemers daar ook echt naar snakken.” Daarnaast staat ook de Voorstraat hoog op de agenda. Deze moet vernieuwd worden en ook vergroend. Ook moet deze voorname straat een autoluw karakter krijgen.

Economie Maatschappij Voorschoten


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×