De kwartiermaker moet de plooien tussen de ruziënde fusiepartners Sleutelstad en Unity gladstrijken. (Archieffoto: Emile Jaensch)

Oegstgeest kritisch over extra geld voor streekomroep

De gemeenteraad van Oegstgeest is kritisch over een subsidieverzoek van het bestuur van streekomroep Sleutelstad-Unity. Met het geld, waar verspreid over vijf gemeenten, 50.000 euro mee gemoeid is, moet onder meer een ‘kwartiermaker’ betaald worden, die de plooien tussen de ruziënde fusiepartners Sleutelstad en Unity moet gladstrijken. Ook is er geld nodig voor mediation. Voor de gemeente Oegstgeest gaat het om 11.000 euro.

Het verzoek van de omroep volgt op een eerder aangekondigde subsidieaanvraag die de kosten van de fusie zou moeten dekken. Leiden kende in dit kader eerder een subsidie van 100.000 euro voor ‘frictiekosten‘ toe aan de omroep, de andere gemeenten in het verzorgingsgebied werden medegedeeld dat er later ook om een bijdrage gevraagd zou worden.

Wezenlijk anders
In het kader van deze eerdere aankondiging, staat het gemeentebestuur in eerste instantie niet afwijzend tegen het voorstel, zegt burgemeester Jaensch in reactie op vragen van Progressief Oegstgeest. Daar kunnen meerdere partijen zich niet direct in vinden. “Ik vind het een wezenlijk ander verzoek”, zegt D66-fractievoorzitter Jolijn Kouwenhoven.

En ook het CDA is kritisch. “Als er extra belastinggeld moet naar het oplossen van shit bij de lokale omroep, verwacht ik niet dat het college dat op eigen houtje besluit uit te geven”, zegt raadslid Tobias van der Hoeven. Het raadslid wil daarom over de subsidieaanvraag in gesprek. “Want wij vinden er wel wat van”, aldus de CDA’er.

Voorwaarden
“Wij willen wel voorwaarden verbinden aan de steun”, zegt burgemeester Jaensch. Bij het stellen van die voorwaarden wil de burgemeester graag op één lijn zitten met de andere gemeenten in het verzorgingsgebied van de omroep. In dat kader vindt later deze week een gesprek tussen de verantwoordelijke burgemeesters en wethouders en het bestuur van de omroep plaats.

Wel wil de burgemeester graag het vertrouwen van de raad om in ieder geval een deel van de gevraagde subsidie nog voor de zomer toe te kunnen kennen en daarover dus geen fiat te vragen aan de gemeenteraad, omdat het geld na die tijd te laat zou zijn. Of de raad hiermee akkoord gaat, kan in een latere gemeenteraadsvergadering voor de zomer besproken worden.

Later deze maand spreekt de burgemeester, in groepsoverleg met de andere gemeenten, naar verwachting nogmaals met het bestuur. Dan moet er duidelijkheid komen of, en zo ja onder welke voorwaarden, de omroep kan rekenen op extra financiële steun.

 

Oegstgeest Politiek


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×