De bouw van het Kindcentrum Buitenhof in Leiderdorp is fors duurder geworden dan gepland. (Foto: PR)

Bijna zeven miljoen euro tekort voor bouw Kindcentrum Buitenhof

De bouw van het Kindcentrum Buitenhof in Leiderdorp is fors duurder geworden dan gepland. De gemeente vraagt de gemeenteraad om extra geld: 6.927.182 euro. Dit geld is nodig om de bouw af te maken. De extra kosten worden meegenomen in de begroting voor 2025 en de financiële planning voor de jaren daarna.

De vernieuwbouw van Kindcentrum Buitenhof gaat over twee basisscholen, een gymzaal en nieuwe ruimtes voor kinderopvang. Eerst was er 4.120.000 euro beschikbaar, en in 2023 kwam daar nog eens 1.620.000 euro bij. Maar nu blijkt dat dit bedrag niet genoeg is door de stijgende prijzen voor bouwmaterialen en lonen.

Basisscholen en gymzaal
Het project Kindcentrum Buitenhof omvat de vernieuwbouw van twee basisscholen – De Hobbit en ’t Bolwerk – een sport- c.q. gymzaal plus de nieuwbouw ten behoeve van de voor- en naschoolse kinderopvang. Met deze vernieuwbouw wordt de levensduur van het gebouw met veertig jaar verlengd.

Er zijn verschillende redenen waarom de bouwkosten zijn gestegen. De oorlog in Oekraïne en de gevolgen van de coronapandemie hebben geleid tot hogere prijzen voor energie en materialen. Dit heeft ook invloed op de bouwkosten. Begin 2024 werd duidelijk dat er meer geld nodig is om de plannen uit te voeren.

Alternatieven niet mogelijk
De gemeente heeft verschillende mogelijkheden bekeken om de kosten te verlagen. Een optie was om te besparen op duurzaamheidsmaatregelen, maar dit zou leiden tot hogere kosten voor onderhoud en energierekeningen. Een andere optie was om de kwaliteit van de bouw te verlagen, maar dit zou niet voldoen aan de gestelde eisen. Nieuwbouw blijkt ook geen optie, omdat de plannen dan vertragen.

Uiteindelijk heeft de gemeente besloten om vast te houden aan de oorspronkelijke plannen van vernieuwbouw. Dit betekent dat er een duurzaam en energieneutraal gebouw komt, maar dat er meer geld nodig is.

Ruim 12 miljoen euro
Het totale bedrag voor de bouw van Kindcentrum Buitenhof is nu 12.667.182 euro. Dit betekent dat er 6.927.182 euro extra nodig is. Dit extra geld wordt gedekt door huurinkomsten van de kinderopvang en door geld uit gemeentelijke reserves.

De stijgende bouwkosten blijven een risico. Ook kan de bouw vertraging oplopen, bijvoorbeeld door vleermuizen die in het huidige gebouw zijn gevonden. Daarnaast is er nog geen geld beschikbaar voor de inrichting van het speelplein en de omgeving.

Debat gemeenteraad
De gemeente Leiderdorp wil zorgen voor goede schoolgebouwen. Ondanks de hogere kosten blijft de gemeente vasthouden aan de plannen voor een duurzaam en toekomstbestendig Kindcentrum Buitenhof. De ervaringen met dit project worden gebruikt om toekomstige projecten beter te plannen en te begroten.

De gemeenteraad debatteert op 8 juli over de forse kostenoverschrijding.

Leiderdorp Politiek Regio


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×