De PvdA vraagt zich af of er wel voldoende aandacht is voor bewoners van de flats aan de Raadhuislaan. (Foto: Voorschotense Krant)

PvdA Voorschoten: zorgen om bewoners flats Raadhuislaan

De Voorschotense gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over de herontwikkeling van het centrum. De PvdA in het dorp vraagt zich af of er wel voldoende aandacht is voor de gevolgen voor bewoners van de Raadhuislaan nu er sprake is van sloop.

“De herontwikkeling van het centrum gaat om meer dan het gebied rond de Kruispuntkerk aan de noordkant, of het plek van het Uitvoerend Bedrijf en het Burgemeester van der Haarplein met de sporthal aan de zuidkant”, zo oordeelt de partij.

Churchillplein
Onderdeel van de herontwikkeling van de noordflank van het centrum is de herontwikkeling van het Churchillplein. De plannen gaan uit van woningbouw, winkelruimtes en een ondergrondse parkeergarage. Supermarkt Aldi wil het liefst naar een locatie met een groter winkeloppervlak en zou dan naar het Churchillplein kunnen verhuizen. De gemeente spreekt met Woonzorg, die is eigenaar van de flat met sociale huurwoningen naast Albert Heijn, over een nieuw complex met seniorenappartementen. Zo’n complex zou dan in de plaats moeten komen van de bestaande flat.

“Er is weinig mis met de herontwikkeling van het Churchillplein als onderdeel van de herontwikkeling van dorpscentrum”, aldus de PvdA. “Maar het valt wel op dat er in de voorstellen van het college van B&W met geen woord wordt gesproken over de gevolgen voor de bewoners van de sociale huurflats.” De partij noemt het ‘nogal ingrijpend’ voor mensen om te horen dat hun woning straks wordt gesloopt. “Is er eigenlijk al met de bewoners gesproken? Kunnen ze terug naar de nieuwbouw? Welke andere mogelijkheden worden door Woonzorg aangeboden? Hoe zorgt woonzorg ervoor dat de periode van onzekerheid zo kort mogelijk duurt?” Het zijn maar enkele van de vele vragen die de PvdA nog heeft.

Basisrechten
Elke woningcorporatie moet een reglement hebben voor sloop- en renovatieprojecten. In zo’n reglement moeten de basisrechten van de huurders bij sloop staan. Met zo’n reglement kan voor elk afzonderlijk project een sociaal plan worden uitgewerkt. “En ook al ligt de eerste verantwoordelijkheid om onzekerheden bij huurders weg te nemen bij Woonzorg, ook de gemeente mag de ogen hiervoor niet sluiten”, aldus de PvdA die daarom tijdens de raadsvergadering op 4 juli aan het college gaat vragen om er bij Woonzorg op aan te dringen zo’n sociaal plan voor de herhuisvesting met de bewoners te bespreken.

Maatschappij Politiek Voorschoten


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×