Afbeelding ter illustratie. (Foto: Pixabay)

Zoeterwoude twijfelt over opvang minderjarige asielzoekers

Het voorstel van het college om veertig alleenreizende, minderjarige vreemdelingen (AMV’ers) op te vangen in Zoeterwoude kon woensdagavond nog niet rekenen op voldoende steun in de gemeenteraad.

De partijen zijn het erover eens dat er iets moet gebeuren, maar vinden het om verschillende redenen nog te vroeg om nu al een voorkeurscenario te kiezen. Na een schorsing werd voorgesteld om een werkgroep op te richten die in de komende maanden wethouder Paul Olthof gaat adviseren bij het opstellen van een opvangplan.

Als gevolg van de spreidingswet is Zoeterwoude verplicht om ruim zestig asielzoekers een onderdak te bieden. “Voor de opvang van AMV’ers geldt een lagere ondergrens. Dan heb je het over minimaal zestien mensen. Maar wij zouden er veertig op kunnen vangen”, vertelt Olthof.

De fractievoorzitters van VVD en PZ en wethouder Olthof over de opvang van AMV-ers in Zoeterwoude.

Te laat
De wethouder hoopte dat de raad nu al met zijn plan mee zou gaan. “We hebben niet veel tijd. Binnen een paar maanden moeten we aan de provincie laten weten hoe de opvang in Zoeterwoude er uit ziet. Als de raad vanavond geen voorkeur uitspreekt, ben ik bang dat we straks te laat zijn en niets meer te zeggen hebben.”

Werkgroep
Nadat de raadsvergadering op verzoek van Progressief Zoeterwoude (PZ) werd geschorst, kwam die partij met een voorstel. “We hebben het gevoel dat de wethouder niet naar ons wil luisteren. We geven aan dat we hier nog geen besluit over kunnen en willen nemen. Het gaat hier niet over ‘aantallen’ maar over mensen. Getraumatiseerde kinderen die speciale opvang nodig hebben en ook een (middelbare) school en vermaak. Zaken die we in Zoeterwoude niet zomaar kunnen aanbieden. Laten we geen overhaast besluit nemen. Wat we voorstellen is om een werkgroep in het leven te roepen die de wethouder gaat adviseren bij het nemen van besluiten over de opvang”, zegt fractievoorzitter Myrna van der Poel van oppositiepartij PZ.

Stappenplan
De andere partijen steunen het voorstel van PZ en beloven een afgevaardigde voor de werkgroep te leveren. Nog voor het zomerreces moet die groep bij elkaar komen. Wethouder Olthof belooft een stappenplan voor te bereiden. Hij geeft aan blij te zijn met het voorstel vanuit de raad. “We worstelen als college met deze kwestie. De beelden die we op tv zien uit Ter Apel zijn mensonwaardig. Als gemeente willen we ons steentje bijdragen. Maar tegelijk hebben we al veel andere uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw. Het is fijn om onze overwegingen in een werkgroep op tafel te leggen en samen te kijken wat het beste plan is”, zegt Olthof.

Maatschappij Politiek Zoeterwoude


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×