Buitenplaats Bijdorp in Voorschoten wordt herontwikkeld. (Video: Anita Janssen/ Impressie: City-Beats)

Historische Buitenplaats Bijdorp ondergaat grondige transformatie

Buitenplaats Bijdorp in Voorschoten, een eeuwenoud kloostercomplex, staat aan de vooravond van een ingrijpende transformatie. Het 35 hectare grote terrein, waar momenteel nog 35 zusters wonen, zal worden ontwikkeld tot een gemengde woonomgeving met bosvilla’s, sociale huurwoningen en vrije sector appartementen. Dit ambitieuze project combineert respect voor het historische erfgoed met de dringende behoefte aan nieuwe woningen.

Historicus Jan Sloof vertelt dat de zusters graag willen dat het gebied een socialere functie krijgt. Hoewel de gemiddelde leeftijd van de zusters rond de negentig jaar ligt, blijven ze via een stichting zeggenschap houden over het historische terrein en de geplande activiteiten. In totaal zullen er op Buitenplaats Bijdorp 186 wooneenheden worden gerealiseerd, inclusief elf bosvilla’s.

Start
Volgens projectontwikkelaar Giel van Wijk gaat de bouw in maart 2025 van start. De verwachting is dat de bosvilla’s binnen een jaar gereed zullen zijn. Momenteel is het terrein alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer en de zusters, maar dit zal veranderen. Jan Sloof legt uit dat Bijdorp overdag toegankelijk zal worden voor wandelaars, waardoor het gebied meer open en uitnodigend wordt voor het publiek.

Een belangrijk aspect van de transformatie is het behoud van de historische waarde van het klooster en de kapel, die beiden gerenoveerd worden. Naast de nieuwe woningen worden er ook diverse voorzieningen gerealiseerd. De eeuwenoude moestuin en boomgaard blijven behouden en er komt een klein winkeltje waar producten uit de tuin en boomgaard verkocht gaan worden. Tevens worden er ontmoetingsruimtes voor de bewoners en een klein medisch centrum gecreëerd.

Geschiedenis
Historicus Jan Sloof is enthousiast over het project. “Er wordt rekening gehouden met de natuur en de historie en Voorschoten heeft dringend behoefte aan nieuwe woningen. Dit is een unieke locatie,” zegt hij. De integratie van natuurlijke elementen en historische structuren zorgt voor een harmonieus geheel dat de geschiedenis van het gebied eer aandoet.

De uiteindelijke nieuwbouw achter het klooster moet volgens de planning in 2027 voltooid zijn. De projectontwikkelaar hoopt dat tegen die tijd alle wooneenheden en faciliteiten gereed zijn, waardoor Buitenplaats Bijdorp een nieuw hoofdstuk in haar rijke geschiedenis kan beginnen.

Met deze grondige transformatie wordt Buitenplaats Bijdorp niet alleen een plek om te wonen, maar ook een ruimte waar de gemeenschap samenkomt en waar natuur en geschiedenis hand in hand gaan.

Maatschappij Voorschoten


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×