Wethouder Zoutendijk krijgt er 9 uur per week bij. (Foto: Gemeente Wassenaar)

Wassenaars college breidt uit: wethouder Zoutendijk krijgt er 0,25 fte bij

De Wassenaarse wethouder Ronald Zoutendijk krijgt contractuitbreiding. Zijn contract gaat van 0,5 naar 0,75 fte, wat betekent dat hij voortaan voor 27 uur in plaats van 18 uur per week betaald krijgt. De gemeenteraad stemde unaniem in met de uitbreiding.

Aan de salarisverhoging van de wethouder ging wel een flinke discussie vooraf. De oppositie wilde van de coalitiepartijen, die het verzoek tot contractuitbreiding indienden, weten waarom het college niet uitkomt met de uren die in totaal zijn begroot. “Je zou verwachten dat wanneer de ene wethouder taken doorgeeft aan een collega, hij zelf juist tijd overhoudt. Dan is er geen uitbreiding nodig, maar kan er intern met uren worden geschoven”, zegt Jeroen Gankema van Lokaal Wassenaar.

Proces
Hart voor Wassenaar zet een kanttekening bij het proces dat aan het besluit voorafging. “Wij wilden in de commissievergadering vragen waarom het aantal uren van het college van 3,5 naar 3,75 fte zou moeten gaan. Maar omdat het college slechts bij een deel van dat overleg aanwezig was, hadden wij hiervoor geen kans”, zegt raadslid Nicolás Pesman.

Zoutendijk vond het niet prettig om bij de bespreking aanwezig te zijn en verliet tijdens dit agendapunt de vergadering. Namens het college legde wethouder Ritske Bloemendaal uit dat er geen sprake is van een verschuiving van taken. “Er zijn werkzaamheden bijgekomen waar we geen rekening mee hadden gehouden. Denk bijvoorbeeld aan het burgerberaad. Dat willen we goed doen en dat kost tijd”, legt hij uit.

Parttime
Ook is de oppositie kritisch over het feit dat juist Zoutendijk extra taken krijgt. “We begrijpen inmiddels dat het om extra werkzaamheden gaat, maar waarom moeten die allemaal terechtkomen bij de wethouder die parttime werkt? Verdeel dat dan beter”, zegt Pesman.

Nadat voor alle partijen helder is dat Zoutendijk inderdaad niet uitkomt met het aantal uren dat hij betaald krijgt, stemt de voltallige raad in met de uitbreiding. “Hij verdient het”, sluit Pesman de discussie positief af.

Maatschappij Politiek Wassenaar


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×