Milieuhandhavingsteam geinstalleerd

Woensdag werd in het districtsbureau van politiedistrict Leiden-Voorschoten aan de Langegracht het vierde milieuhandhavingsteam (MHT) van Politie Hollands Midden geïnstalleerd Dit team gaat zich vooral bezighouden met de zogeheten ‘grijze’ milieuwetgeving. Dat wil zeggen dat ze vooral strafbare feiten gepleegd door bedrijven aanpakken. In het jargon heten dit ‘inrichtingsgebonden’ milieudelicten.

De milieuwetgeving is complex. Daarom vergt politieoptreden tegen overtredingen en misdrijven speciale deskundigheid. De vier mensen van het milieuhandhavingsteam Leiden-Voorschoten hebben deze deskundigheid en de juridische kennis in huis om bedrijven te controleren op de overtreding van milieuregels. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om de juiste afvoer van afvalstoffen, het opruimen van vervuilde grond of asbest, of om geluidsoverlast door bedrijfsactiviteiten. Het publiek kan milieuproblemen aan verschillende instanties melden. Bijvoorbeeld bij de gemeentelijke milieudiensten (de dienst Milieu en Afval van de gemeente Leiden telefoon 071-516 5501 of de afdeling Leefomgeving van de gemeente Voorschoten telefoon 071-560 0600). Maar strafbare feiten met flinke gevolgen voor het milieu kunnen met het nummer (0900) 8844 ook rechtstreeks aan de politie worden gemeld. Bijvoorbeeld als langs de kant van de weg puin met asbest is gestort, of als naast de vuilcontainer in de wijk ook accu’s zijn gezet of afgewerkte olie. Met de installatie van het nieuwe team sluit de organisatie van de milieuhandhaving in de regio Hollands Midden weer aan bij de nieuwe districtsindeling in vier districten. Met het vierde milieuhandhavingsteam in district Leiden-Voorschoten kan ieder politiedistrict een beroep doen op deskundige ondersteuning door een ‘eigen’ milieuhandhavingsteam. Het milieuhandhavingsteam Leiden-Voorschoten werkt vanuit het districtsbureau aan de Langegracht in Leiden en is voor publiek telefonisch bereikbaar onder nummer (0900) 8844.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×