Reactie Loco-burgemeester op aftreden Postma

Direct na de verklaring van burge-meester Postma, waarin deze meedeelde per direct af te zullen treden, legde ook loco-burgemeester Ron Hillebrand – een partijgenoot van de burgemeester – een verklaring af namens het college van wethouders. Hij zei het aftreden `om uiteenlopende redenen` te betreuren.

De intergrale verklaring: Reactie van Dr. R. Hillebrand (loco-burgemeester) namens de wethouders naar aanleiding van de verklaring van drs. J.K.T. Postma op dinsdag 14 mei 2002. Leden van de Raad, Het college van wethouders heeft enige dagen geleden kennis genomen van de wens van onze voorzitter terug te treden uit zijn ambt. Wij betreuren deze stap om uiteenlopende redenen. In de eerste plaats natuurlijk vanwege het feit dat een dergelijk besluit niet lichtvaardig tot stand komt en in het persoonlijke vlak altijd een zwaar besluit is. Bovendien hebben wij in onze burgemeester in de afgelopen jaren een integer en uiterst aimabel collega gehad. Een collega bovendien die zijn volle inzet aan de stad heeft gegeven. Tegelijk hebben wij begrip voor de moeilijke afweging die burgemeester Postma heeft gemaakt en respecteren wij de keuze die hij daaraan heeft verbonden. Het burgemeesterschap is in deze stad en op dit moment, om redenen die de burgemeester uiteen heeft gezet, een lastige opgave. Een klus die bovendien geklaard moet worden onder het licht van de publieke schijnwerper, die elke aarzeling of hapering in functioneren, hoe klein ook, zonder mededogen registreert en uitvergroot. Na overleg met de voorzitters van alle fracties in uw raad is in goed overleg met burgemeester Postma een overeenkomst gesloten. Deze houdt in dat de heer Postma in de gelegenheid wordt gesteld vervroegd met pensioen te gaan, waarbij de gemeente een deel van het inkomensverlies compenseert dat daarvan het gevolg is. Uw voorzitters hebben het college toestemming gegeven voor het aangaan van deze regeling, die past binnen hetgeen redelijk en te doen gebruikelijk is. Vanzelfsprekend zullen wij op korte termijn op gepaste wijze afscheid van de heer Postma nemen, maar graag wil ik hem en zijn echtgenote hier op deze plaats reeds namens het college danken voor de inzet die zij voor deze stad hebben gepleegd. Ik dank u voor uw aandacht.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×