Voltallige raad in actie voor verbetering bestuurscultuur

Gisterenavond vond er een raadsconferentie plaats over de bestuurscultuur in Leiden. Alle aanwezigen hebben na afloop bijgaande intentieverklaring opgesteld en ondertekend. Alle partijen in de gemeenteraad zijn bij de start van de collegeonderhandelingen in maart, uitgenodigd om mee te denken over verbetering van de Leidse bestuurscultuur; over de relatie onderling, die met het college, de ambtenaren en natuurlijk de Leidenaars. De partijen kwamen met een enorme lijst ideeën. Het doel van de conferentie was om die ideeën te vertalen naar concrete, liefst toetsbare, activiteiten.

Gemeenteraadsleden, maar ook de wethouders, de waarnemend burgemeester, de gemeentesecretaris en de loco-gemeentesecretaris, debatteerden in groepen over acht stellingen. “Raadsleden hebben geen flauw idee wat ambtenaren de hele dag doen en ze hebben daar ook te weinig belangstelling voor”, bijvoorbeeld. En: “Raadsleden van Leiden dienen zich naar elkaar te gedragen als waren zij co-ouders van een kind: de stad”. Na het korte debat bedacht de groep een activiteit om de bestuurscultuur te verbeteren. Uiteindelijk leverde dat een groslijst van ruim veertig concrete en soms iets minder concrete voorstellen op, waarover gestemd is. Bijgaande intentieverklaring is er het resultaat van.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×