VVD stelt vragen over extra tegenvallers

Naar aanleiding van de mededeling van wethouder Rabbae (GroenLinks) over extra tegenvallers in de jaarrekening 2001 heeft de VVD-fractie een aantal vragen gesteld. Deze extra tegenvallers blijken nog niet in de jaarrekening te zijn verwerkt. Er blijkt een tegenvaller van € 250.000 omdat een ESF-subsidie (Europees Sociaal Fonds) voor interne traject-begeleiding door het ministerie op nul is gesteld en dus niet wordt uitgekeerd. Ook is er een tegenvaller bij de declaratie van de kinderopvang voor alleenstaande ouders van € 75.000,-. Tenslotte viel de bijstandverlening aan woonwagenbewoners € 250.000,- hoger uit dan verwacht. De VVD wil nu snel weten welke invloed deze tegenvallers van in totaal € 575.000,- zullen hebben. Vanavond vergadert de gemeenteraad over de perspectiefnota. Daarna moet blijken waar bezuinigd moet worden en hoe geld voor nieuw beleid kan worden vrijgemaakt.

Advertentie

Leiden begroting


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×