Pechtold: "Objectief zijn is moeilijk"

Dinsdagavond werd ie al ingediend, de motie van het CDA over de aanleg van de Rijn-Gouwelijn. Op verzoek van de ChristenUnie werd er pas woensdagavond over gestemd. Vooral de vele weerstand die er lijkt te bestaan tegen de komst van de sneltram baart de CDA-fractie zorgen. Vaak is een gebrek aan kennis de bron van veel weerstand en daarom riepen de Christen-democraten tram-wethouder Pechtold (D66) op om toch vooral goed te communiceren. Zo leven er onder de inwoners van de Sleutelstad veel vragen over het trace (bestaand spoor of door de binnenstad) en of er een enkel- of dubbelspoor in de Breestraat wordt aangelegd, mocht de tram daar komen. Ook wil de partij weten wat de gevolgen voor Leiden zijn als er helemaal geen sneltram komt. De motie kreeg raadsbrede steun en ook het college gaf aan blij te zijn met de motie. Wel werd er nog een robbertje gevochten tussen wethouder Pechtold en Fractievoorzitter van As van de ChristenUnie.

Van As gaf aan geen vertrouwen in de objectiviteit in de communicatie van Pechtold te hebben. De wethouder had in de krant stemming lopen maken door te beweren de een sneltram over bestaand spoor grote gevolgen voor de wijk Transvaal zou hebben. Doemscenario`s van gesloopte woningen waren daarbij opgeroepen, vond van As, die de wethouder opriep om toch vooral met goed onderbouwde argumenten te komen en mensen niet nodeloos in paniek te brengen. Ruiterlijk gaf wethouder Pechtold toe het moeilijk te vinden om objectief te zijn over iets waarvan hij zo overtuigd voorstander is. De kritiek op het Leidsch Dagbladinterview vond hij onterecht. Een tram over bestaand spoor heeft volgens hem wel degelijk grote gevolgen voor Transvaal: “Je zal hoe dan ook aanpassingen moeten doen, je moet immers ook weer ergens van het spoor af”. De komende maanden wordt onderzoek verricht naar de verschillende tracees, na de zomer valt het besluit.

Leiden RijnGouwelijn sneltram


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×