Wethouder Van der Sande overhandigt de conceptbegroting aan Liesbeth Hesselink (foto: Chris de Waard.)

Conceptbegroting: "Pijn samen delen"

De botte bijl, noch de kaasschaaf zijn gehanteerd bij het oplossen van het tekort van ruim 13 miljoen euro op de Leidse gemeentebegroting voor 2003. Dat zei VVD-wethouder Rogier van der Sande (financiën) vanmorgen bij de presentatie van de concept-begroting. Daarbij overhandigde hij het eerste exemplaar  aan de vice-voorzitter van de Leidse raad, Liesbeth Hesselink (PvdA).

Van der Sande erkent dat in de begroting pijnlijke keuzes gemaakt moesten worden. Het gaat hier om de grootste bezuinigingsronde sinds jaren en dan ontkom je niet aan harde maatregelen. Hij is wel blij dat het gelukt is om een sluitende begroting voor komend jaar te presenteren. De meerjarenbegroting tot 2006 laat zelfs een positief saldo van zo’n 1,5 miljoen euro zien. Geld dat het college nu alvast reserveert voor de uitvoering van delen uit het collegeprogramma die nu noodgedwongen worden uitgesteld. Van der Sande: “Met deze meerjarenbegroting kunnen we het hele collegeprogramma toch nog deze collegeperiode uitvoeren”.

Bezuinigd wordt er ook. Zo worden bepaalde subsidies afgebouwd of geschrapt. Zo vervallen met ingang van volgend jaar de subsidies voor clubaccomodaties, krijgen de wijkgroepen in Leiden Noord, Slaaghwijk en Pancras Oost € 100.000 minder te besteden en vervalt een potje voor het woonwagenkamp. Verder wordt het samengaan van het Centrum Beeldende Kunst en de Lakenhal vervroegd (opbrengst € 50.000) en moet een efficiencyslag binnen de sector cultuureducatie (Volksuniversiteit K&O, Ars Aemula Naturae, de Streekmuziekschool het het Leidse Volkshuis ) € 30.000 opleveren.

Niet alleen schuiven met de uitvoering van delen van het collegeprogramma en bezuinigingen moeten het enorme tekort dekken. Ook aan de inkomstenkant neemt de gemeente de nodige maatregelen. Zo zullen de parkeertarieven verder omhoog gaan, voert Leiden precariorechten in op gasleidingen en breekt Leiden met de zogenaamde ‘halve trend’.

Bij de verhoging van de parkeertarieven gaat het college uit van een stijging voor ‘parkeren op straat’, terwijl de parkeergarages juist goedkoper, en dus aantrekkelijker, worden. Momenteel zijn veel parkeergarages grote delen van de week onderbezet, allleen op zaterdagmiddag vormt zich weleens een voorzichtige rij wachtende auto’s voor de ingang van de Haarlemmerstraat-garage.

De precariorechten die Leiden gaat heffen op de gasleidingen in de Leidse bodem worden in veel andere gemeenten al langer geheven. Leiden kent een dergelijke belasting momenteel al voor de waterleiding. Van der Sande is niet bang dat de invoering van de precario op gasleidingen tot hogere energierekeningen voor de burgers zal leiden: “De energiemarkt wordt volgend jaar verder geliberaliseerd en NUON moet dus gaan concurreren met andere aanbieders”, aldus de wethouder.

Leiden begroting


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×