Geen referendum over RijngouweLijn

Er komt geen referendum over de RijnGouweLijn. Met 29 stemmen tegen en 9 stemmen voor heeft de gemeenteraad dinsdagavond besloten om het referendumverzoek van enkele buurverenigingen en bewoners van de Lammenschansweg, af te wijzen. Het risico dat het uitstel door een referendum zal leiden tot afstel deed zelfs de meest overtuigde referendumaanhangers zwichten. Voor een referendum stemden de ChristenUnie, Leefbaar Leiden, LWG/De Groenen, de SP en de fractievoorzitter van D66, Olav Welling.

Het college is bang dat een referendum niet alleen tot vertraging in de besluitvorming leidt, maar zelf tot afstel van de RGL zal Leiden. Burgemeester Lemstra had dinsdagmiddag nog gebeld met topambtenaren van het ministerie van Verkeer & Waterstaat. Daar had hij te horen gekregen dat een referendum zo goed als zeker het einde van de RGL zou betekenen. “We vrezen dat vertraging door het kabinet zal worden aangegrepen om het hele project naar achteren te schuiven. Begin november vergadert de Tweede Kamer over de begroting van Verkeer & Waterstaat. Projecten die omstreden zijn, zullen daarbij als eerste sneuvelen,” aldus Lemstra.

Voordat de raad tot een besluit kwam, werd er nog wel uitgebreid over de RGL gediscussieerd. Vooral de veiligheid kreeg veel aandacht. Deze veiligheid is wat omwonenden van de aan te leggen spoorlijn op de Lammenschansweg de meeste zorgen baart en zelfs leidde tot een referendumaanvraag. Om die veiligheid zeker te stellen werd een motie ingediend, waarin de raad stelt dat de RijnGouweLijn niet mag leiden tot een verslechtering van de veiligheid. Om dat te kunnen controleren, komt er een zogenaamde nulmeting waarin de veiligheidssituatie op dit moment wordt vastgelegd. Deze moet uiterlijk op 1 juli volgend jaar gereed zijn. Ook wil de raad dat het college een advies vraagt aan de raad voor de transportveiligheid.

Leiden RijnGouwelijn


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×