Ayaan Hirsi Ali op lijst VVD

Ayaan Hirsi Ali, de Somalische politicologe uit Leiden die met de dood werd bedreigd na uitlatingen over de emancipatie van moslimvrouwen, maakt de overstap van PvdA naar VVD en komt voor de liberalen op de lijst voor de Tweede Kamer.

Het Leidse PvdA-raadslid Marije van den Berg heeft er geen goed woord voor over: ”Wat schofterig en achterbaks is het dan. Als je op zo’n duidelijke en zichtbare manier lid bent van een partij en je voelt je daar niet meer thuis, dan zeg je je lidmaatschap op en maakt dat openbaar. Je gaat niet in het geheim op een andere lijst staan. Wat een trut. Hoop maar dat het gewoon niet waar is,” aldus Van den Berg in haar weblog.

Hirsi Ali, een medewerkster van het wetenschappelijk bureau van de PvdA, kreeg politiebewaking na bedreigingen die afkomstig zouden zijn van fundamentalistische moslims. Dat gebeurde nadat zij uitspraken had gedaan voor de televisie.

De vrouw, die de islam de rug toekeerde, dook later onder en vertrok naar het buitenland. Organisaties van moslims in ons land distantieerden zich van de bedreigingen, premier Balkenende sprak zijn afschuw uit. Het wetenschappelijk bureau van de PvdA, de Wiardi Beckman Stichting, nam het initiatief tot een fonds om Ali in staat te stellen nog enige tijd in het buitenland te blijven.

In het NRC schrijft Hirsi Ali vandaag dat zij werd ,,overvallen” door het aanbod van de VVD. Ze gaat erop in omdat zij zo de thema’s die te maken hebben met de onderdrukking van allochtone vrouwen ,,rechtstreeks op de politieke agenda” kan plaatsen. Ze zegt teleurgesteld te zijn in de PvdA. ,,Er was ruimte noch steun voor het onderwerp binnen de fractie om constructieve kritiek te leveren op de negatieve gevolgen van sommige sociaal-culturele kenmerken van migranten voor zowel de dragers ervan als voor onze samenleving.”

Zij noemt het onlangs verschenen verkiezingsmanifest van de PvdA, dat een hardere taal hanteert over allochtonen ,,niet geloofwaardig”. De opvattingen van de PvdA over integratie noemt ze ,,alles behalve sociaal-democratisch”. Volgens haar kan de partij pas een zinnige bijdrage leveren aan de discussie als zij gered wordt ,,uit de wurggreep waarin de multiculti’s en de moslimconservatieven haar vasthouden.”

PvdA-partijvoorzitter (en mede-Leidenaar) Koole reageert in het NRC ,,geschokt” op het nieuws, dat hij vanmorgen vernam. Volgens hem was bij de PvdA wel ruimte voor de kritische opmerkingen van Hirsi Ali ,,ondanks verschillen van mening”. Volgens Koole heeft de PvdA niet overwogen Hirsi Ali te vragen als kandidaat-Kamerlid, ,,juist om haar rust te gunnen” wegens de bedreigingen. ,,Dat gaat niet samen met campagne voeren.”

Leiden hirsi


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×