Schipholregels Schultz vastgesteld

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) de nieuwe milieu- en veiligheidsregels voor het vijfbanenstelsel op Schiphol vastgesteld. Dit is de laatste stap naar de opening van de vijfde baan op de luchthaven

Het gaat om twee algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s), die regels stellen voor het ruimtegebruik rond Schiphol en die grenzen stellen aan veiligheidsrisico’s, geluidsbelasting en luchtverontreiniging. De AMvB’s worden begin december gepubliceerd in het Staatsblad. Daarna kan begin 2003 de vijfde start- en landingsbaan (Polderbaan) op Schiphol in gebruik worden genomen. Vanaf dat moment gelden de nieuwe regels voor de luchtvaart. Deze maken het Schiphol mogelijk verder te groeien binnen de normen die de overheid heeft vastgesteld.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×