Foto's: Bram Pater

Bewoners Vrouwenweg: 'Gemeente niet fair'

“De gemeente Leiden behandelt ons niet fair. De wethouders Geertsema en Hillebrand vertellen niet de hele waarheid en verzwijgen bovendien een aantal zaken”. Met die keiharde kritiek zet het Bewonerscomite Vrouwenweg de aanval in op de plannen van het Leidse college om achter hun woningen een bedrijventerrein te realiseren.

Wethouder Geertsema bestrijdt de kritiek. “We hebben de bewoners juist in een heel vroeg stadium bij de plannen betrokken. Ik begrijp dat ze het niet leuk vinden, maar we verzwijgen niets.” De bewoners lieten vrijdagmiddag door BN-ner Wim Rijsbergen een plaatsnaambordje van Zoeterwoude onthullen. De Vrouwenweg was vroeger Zoeterwouds grondgebied. “Jullie zijn welkom hoor,” liet de Zoeterwoudse burgemeester Koopmanschap zich bij die gelegenheid ontvallen. “Vreemd,” zo oordeelt de Leidse wethouder Geertsema. “Dan is ze kennelijk vergeten dat Zoeterwoude in 1960 de woningen aan de Vrouwenweg al heeft ‘wegbestemd’ om plaats te maken voor een villawijk.”

Op een informatieavond voor de bewoners hebben de wethouders Geertsema en Hillebrand de plannen onlangs toegelicht. De gebouwen in de Oostvlietpolder worden maximaal 18 meter hoog, vertelden de wethouders bij die gelegenheid. Volgens de bewoners klopt dat niet. “In de plannen staat 24 meter”. Wethouder Geertsema pakt het plan erbij: “Kijk, hier staat het, we kunnen een ontheffing geven om tot 24 meter te bouwen, maar dat is alleen bedoeld voor de liftschachten. Bovendien zijn we nog aan het onderzoeken hoe we tussen de Vrouwenweg en de Europaweg gaan bouwen. Dat wordt nu uitgetekend, maar het is beslist niet zo dat de bewoners tegen een blinde muur van 18 meter gaan aankijken”.

Aan de overkant van de Europaweg, op het weiland tussen de A4 en de verderop gelegen Vlietweg, worden de gebouwen aan de kant van de Europaweg wel 18 meter hoog. Verderop is ‘laagbouw’ van 12 meter gepland. Die 12 meter lijkt de minimumbouwhoogte in de plannen voor het bedrijventerrein. Hoewel Geertsema nog niet wil zeggen hoe hoog de bebouwing die direct aan de Vrouwenweg grenst wordt, lijkt de kans dus groot dat ook daar wordt uitgegaan van 12 meter, oplopend naar 18 meter aan de kant van de Europaweg.

“En dan het verkeer,” zeggen de bewoners. “De Europaweg staat nu altijd al vast. Zo druk is het”. Geertsema beaamt het: “En dat is precies de reden dat het bedrijventerrein geen aanzuigende werking zal hebben. Mensen zullen een andere route gaan kiezen, omdat ze op de Europaweg te lang in de file staan.” Hij geeft toe dat de verkeersdruk op andere toegangswegen naar Leiden daardoor toe zal nemen. “Daarom pleiten we ook voor de verlengde Churchilllaan.” De volgende actie van de Vrouwenwegbewoners zal zich ook op de verkeersproblemen richten: een picknick op de Europaweg.

De bewoners zijn niet van plan de strijd op te geven. Secretaris Marcel Betgen: “We gaan nu een bewonersvereniging oprichten om de belangen van de Vrouwenwegbewoners te behartigen. Veel mensen hebben hier een huis gekocht omdat de bestemming agrarisch is”. Woordvoerder Peter Moen valt hem bij: “Het is maar de vraag of dat oude bestemmingsplan nog wel geldig is. Er is vaak gesproken over het agrarische karakter van dit gebied. Mensen zijn op het verkeerde been gezet en leiden daardoor nu ook (plan)schade.” 

“Die planschade laat de gemeente nu berekenen”, legt wethouder Geertsema uit. “We komen de bewoners juist heel erg tegemoet, want normaal wordt pas na de realisatie van een bouwplan bekeken of er planschade is. Wij doen dat nu al.” Dat er planschade is, staat ook voor hem wel vast: “Er gaat gebouwd worden, en het is natuurlijk een verschil of dat een bedrijventerrein is of een villawijk.”

Advertentie

Leiden Oostvlietpolder vrouwenweg


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×