Anton Dronkers volgt v/d Bosch op bij GroenLinks

De 66-jarige Anton Dronkers volgt op 8 april Dirk van den Bosch op in de Leidse GroenLinksfractie. Van den Bosch was tot voor kort fractievoorzitter van GroenLinks in Leiden. Die functie is enkele weken overgenomen door Gerard van Hees. Van den Bosch neemt op 8 april afscheid van de Leidse raad en van Leiden. Hij emigreert naar Spanje.

Fractievoorzitter Van Hees is bijzonder blij met de komst van Anton Dronkers: “Hij voegt zonder meer met al zijn ervaring veel toe aan de fractie, zeker waar het om sociale vraagstukken gaat en de noden van die mensen die het moeilijk hebben zich staande te houden in de maatschappij. De komst van Anton betekent een belangrijke vernieuwing in de fractie. Voor ons staat vernieuwing niet in het teken van verjonging zoals door sommige wel eens wordt gesuggereerd maar met nieuwe inzichten en invalshoeken”.

Dronkers verwierf grote bekendheid in Leiden door zijn werkzaamheden als hervormt predikant voor de gezamenlijke diaconieën in de Bakkerij. Vorig jaar heeft hij daar afscheid genomen vanwege pensionering. Op dit moment bekleedt hij diverse vrijwilligersfuncties in de stad, zoals het voorzitterschap van de Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente, voorzitter van de Stichting vrienden van het Inloophuis Psychiatrie en bestuurslid van Leiden, Stad van Vluchtelingen.

Dronkers kan het best getypeerd worden door een uitspraak die hij vorig jaar deed bij de start van Leidse Groenlinkscampagne voor de landelijke verkiezingen (van 15 mei 2002) “helpen waar geen helper meer is”.  Anton Dronkers zal zich onder andere gaan bezighouden met de sociale vraagstukken van de stad.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×