PvdA stuurt formateurs brandbrief over ama's

De PvdA-fracties van de 26 grote steden, waaronder Leiden, hebben Jan-Peter Balkenende en Wouter Bos een brief gestuurd, waarin ze aandacht vragen voor de situatie waarin veel ama’s en ex-ama’s zitten. Ama’s zijn Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers. “Keer op keer worden gemeenten geconfronteerd met falend rijksbeleid op het gebied van zorg en opvang van (ex-)alleenstaande minderjarige asielzoekers”. De PvdA wil nu dat het nieuwe kabinet een ‘rechtvaardiger en humaner asielbeleid’ gaat voeren

“Onder Paars II is een beleid tot stand gekomen dat voor de ama’s een tweesporenbeleid inhoudt: een integratievariant die voor 10% van de ama’s geldt en een terugkeervariant voor de overige 90%. Op zich kunnen wij ons vinden in deze twee varianten, hoewel de percentuele verdeling eerder ingegeven lijkt door politieke wenselijkheid dan door realiteit. Een zorgvuldige individuele afweging per kind is wat ons betreft de basis voor de keuze voor één van de varianten,” aldus de brief aan de formateurs.

Minister Nawijn besloot in september het terugkeerbeleid van de ama’s streng uit te voeren. Zodra deze kinderen de leeftijd van 18 jaar en een dag bereiken, moeten zij binnen vier weken het land verlaten. Na deze vier weken wordt hun leefgeld (om eten en huisvesting van te betalen) stopgezet. Een overvaltactiek waarop noch de kinderen, noch hun begeleiders en voogden zijn voorbereid. In Nijmegen leidde dit er bijvoorbeeld toe dat in december dertien kinderen op straat kwamen te staan. Zes daarvan zijn inmiddels verdwenen, de andere zeven hebben door bemiddeling van de gemeente en de Nijmeegse PvdA-fractie tijdelijk gratis onderdak gekregen.

De 26 PvdA-fracties leggen Bos en Balkenende concreet twee voorstellen voor die ze geregeld willen zien:

1. Afgewezen asielzoekers die wel terug willen maar niet terug kunnen naar het land van herkomst, hebben tot hun terugreis recht op onderdak. Voor de ex-ama’s betekent dat dat zij kunnen blijven wonen waar ze op dat moment wonen, met de daarbij behorende zorg en begleiding tot ze terug gaan.

2. Voor de terugkeerbegeleiding van ama’s en ex-ama’s komt meer middelen, menskracht en expertise beschikbaar, zodat het terugkeren een reëel perspectief wordt. De Rijksoverheid geeft hiermee invulling aan de zorgplicht die een voogd ten opzichte van een pleegkind heeft, ook als deze achttien jaar is geweest.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×