Vorig jaar meer verdachten aangehouden

Politiemedewerkers hielden vorig jaar meer verdachten aan dan ooit tevoren, namelijk meer dan 10.000. Ze overhandigden het openbaar ministerie 7.800 meer processen-verbaal van misdrijven. Dat blijkt uit het jaarverslag dat de Politie Hollands-Midden vorige week publiceerde. Ook het aantal aangiften dat werd opgehelderd steeg met 10%. Het risico om in de regio het slachtoffer te worden van een inbraak daalde verder naar 11%.

“2002 Was een jaar waarin Hollands Midden liet zien dat het ernst is met gericht toezicht op straat en actief rechercheren en dat blijkt ook wel uit de cijfers,” zo schrijft de politie. “Het aantal aanhoudingen is nog nooit zo hoog geweest als afgelopen jaar; ten opzichte van 2001 hielden we bijna 500 verdachten meer aan. Ook het aantal aangiften dat opgehelderd werd steeg met bijna 10% ten opzichte van het jaar daarvoor. Hoewel het totaal aantal bij het OM aangeleverde processen-verbaal licht daalde, steeg daarbinnen wel het aantal processen-verbaal voor misdrijven”.

De aanpak van zware en georganiseerde criminaliteit heeft in 2002 geleid tot het oppakken en ontmantelen van criminele organisaties vooral gericht op de handel in soft- en harddrugs. Het door de verdachten vanuit deze criminele activiteiten verkregen illegaal financieel vermogen werd in kaart gebracht en ontnomen. In 2002 pakte de divisie Korpsrecherche negen zaken met succes aan.

De politie constateert over het jaar 2002 verder dat het aantal woninginbraken in de regio verder daalt. Met bijna 15%. Sinds 2000 ziet het korps jaarlijks minder inwoners het slachtoffer worden van een woninginbraak. Inspanningen op dit terrein leverde het korps onder meer met Politie Keurmerk Veilig Wonen en het project ‘Wessie’ de wijkinbreker in de gemeente Leiden. Het aantal woningen voorzien van het certificaat van het Politie Keurmerk Veilig Wonen steeg in 2002 met 1.500. Gedupeerden van een inbraak waren vorig jaar meer bereid om aangifte van inbraak te doen en stellen zo de politie in staat om haar werk te kunnen doen. Het oplossingspercentage steeg licht.

Van het aantal vormen van geweld is het geweld op straat in 2002 stabiel gebleven. Door inspanningen van politiemedewerkers werden meer zaken van geweld opgelost en meer verdachten aangehouden. Het delict straatroof en bedreiging steeg. De politie wist echter bij deze vormen van geweld meer verdachten aan te houden.

In 2002 intensiveerde Hollands Midden haar aandacht aan de jeugd. Het korps bereikte dit door een gebiedsgebonden werkwijze en het aanstellen van coördinatoren en taakaccenthouders jeugd in de districten. In haar streven om de stijgende lijn van het aantal jeugdigen dat in aanraking komt met strafrecht om te buigen, slaagde het korps. Het aantal meldingen van overlast door jongeren steeg met 500 naar een niveau van ruim 16.000. Hollands Midden zag in 2002 meer jongeren in herhaling vallen. De politie voerde het aantal contoles jeugd op hangplekken en andere plaatsen verder op; 24% meer dan in 2001. Nog steeds neemt het aantal scholen dat meedoet aan het schooladoptieproject ‘Doe effe Normaal’ toe. Het aantal scholen waarmee een ‘convenant veilige school werd afgesloten nam eveneens toe.

Het aantal verkeersdoden daalde in 2002 met maar liefst 20%. Vorige jaar vielen er 28 verkeersdoden te betreuren tegenover 35 in 2001. Ook daalde het aantal gewonden dat niet in het ziekenhuis aan de verwondingen behandeld hoefde te worden, fors: met wel 26%. De politie voerde vorige jaar controles uit op zogenaamde ‘hotspots; plaatsen die naar voren komen bij oorzaak- en locatiegerichte verkeersongevallenanalyses. Het aantal processen-verbaal voor onder meer snelheid, roodlicht, alcohol gebruik in het verkeer en gordel en hel, nam toe. De processen-verbaal snelheid kwamen vooral voort uit controles op 80 kilometer wegen.

Hollands Midden verbeterde in 2002 zijn bereik- en beschikbaarheid nog verder. Door de Teleservice van het korps op één punt te organiseren verbeterde de telefonische bereikbaarheid fors. Het aantal telefonische publiekscontacten nam met ruim 10% toe. De doelstelling ‘In minimaal 90% van de 112-meldingen binnen 10-15 minuten ter plaatse zijn, werd al in 2001 gehaald (91%). Vorig jaar wist het korps dit resultaat verder te verbeteren naar 94,5%.

In 2002 werd een ambitieus plan uit 1997 waargemaakt. Dit ‘Plan 800’ zorgde voor meer ‘blauw’ en minder leiding en ondersteuning. Eind 2002 werkten er 929 fte’s in de basispolitieteams terwijl dit er bij de start van het plan 567 fte’s waren. Ook slaagde het korps er in leiding en ondersteuning met 8,2 % te reduceren. De verschuivingen zijn ten bate gekomen van het gebiedsgebonden werken. Werk dat zich kenmerkt door een direct contact met burgers binnen een bepaalde wijk of gebied. Burgers die in 2002 minder klaagden over het politieoptreden en met name over het door de politie gebruikte geweld.

Advertentie

Leiden Wessie de wijninbreker


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×