VOP definitief naar Garenmarkt

De container voor de opvang van alcoholisten wordt definitief op de Garenmarkt, nabij nr. 1a, geplaatst. Dat heeft het college van B&W gisteren besloten. Vandaag wordt de bouwvergunning verleend. De komende zes weken, tot woensdag 9 juli, kunnen nog bezwaarschriften worden ingediend. De tien reacties, zogenaamde ‘zienswijzen’ van omwonenden, die het college toe nu toe heeft ontvangen zijn aan de kant geschoven. Volgens burgemeester Lenferink is de proef met de VOP een succes als de overlast van verslaafden (elders) in de stad met 10% afneemt.

Als de 12 weken durende proef met de VOP slaagt, wordt gekeken naar een meer permanente opvangplek voor de alcoholverslaafden. Of dat weer een mobiele plek wordt of een vaste locatie is nog niet bekend. In Arnhem, de stad waar burgemeester Lenferink jarenlang wethouder was, is gekozen voor een vaste locatie in het centrum.

Na de proefperiode wordt de VOP hoe dan ook verwijderd en zal de proef worden geëvalueerd. Op basis daarvan wordt besloten tot voortzetting op een andere locatie of stopzetting van het project. Gedurende de proef worden omwonenden uitgenodigd deel te nemen aan een beheerscommissie die wekelijks met de gemeente overlegt over tussentijdse ervaringen. Halverwege de proefperiode, dus na zes weken, worden omwonenden uitgenodigd voor een tussentijdse uitwisseling van ervaringen tussen omwonenden en gemeente.

De VOP biedt dagelijks van 8.00 tot 17.00 uur ruimte aan een groep van 10 tot 20 alcoholverslaafde daklozen. De container is minimaal ingericht met een paar banken en een toiletvoorziening. De begeleiding van het project is in handen van meerdere partijen zoals politie, gemeente en Stichting De Binnenvest. Stichting De Binnenvest beheert de container en hulpverleners van deze stichting begeleiden de bezoekers. Gedurende de proef houdt de politie extra toezicht.

Leiden vop


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×